28 Nisan 2013 Pazar

Yunus Emre Camii, Karapınar, Konya

Yunus Emre Camii, Karapınar, Konya


Yunus Emre Camii'nin Konumu, Karapınar, Konya