10 Nisan 2013 Çarşamba

Ringsted Camii, Danimarka


Ringsted Camii'nin Takribi Olarak Konumu, Danimarka
Diğer şehirlerde olduğu gibi 1970´li yıllarda Türk vatandaşlarımız buraya gelmişlerdir.
O yıllarda Køk isimli yabancılar polisi ve Türklerin Ringsted´deki ilk doktoru Dr. Tule, Türk toplumunu yakından tanıyan isimler, doktor ve polis işbirliği yaparak, Türk toplumuna bir dernek kurarlar.
İlk zamanlarda kısa dönem başkanlar olur, ama tam teşekküllü bir dernek olamaz.
Türk toplumunun camisi yoktur, bu dernek içerisinde küçük bir odaları vardır vakit ve Cuma namazları kılamazlar.
O günün dernek başkanı Konya Bozkırlı Murat Öz´dür.
Ringsted´de yasayan vatandaşlarımız genelde Sivas ve Corum kökenlidir.
1970 ve 1982 yılları arasında Alevi inancına sahip olan vatandaşlar ve Sünni inancına sahip olan vatandaşlarımız tek derneğin çatısı altında beraber namaz kılmışlardır.
Hatta Alevi inancına sahip birisi, burada insanlara namazlarını kıldırmıştır.
1982 yılından sonra Türkiye´den evlilik yoluyla buraya gelen vatandaşlarımız siyasi ve ideolojik görüşlerini öne çıkararak Alevi ve Sünni toplumun ayrılmalarına zemin hazırlamıştır.
Bazı vatandaşlarımız kendi şahsi meselelerini ön plana taşıyarak Alevi ve Sünni vatandaşlarımızın aynı dernek çatısı altındayken ayrı dernek kurarak bölünmelerine sebep olmuştur.
Vatandaşlarımızın ayrı dernekler kurarak ayrılmaları Ringsted için çok vahim bir tablo oluşturmuştur.  Doktor ve polisin Knusgade 17 nolu adresteki açmış olduğu derneği belediye alır ve orayı başka amaçla kullanır.
Türk toplumuna Køgevej 61 nolu adreste bir bina verir.
Bu binanın 20.10.1982 tarihinde açılısı yapılır.
Murat Öz´ün dernek başkanlığı bu binada da devam eder.
1983 yılında dernek başkanı Turan Baba seçilir.
Murat Öz ve Turan Baba Køgevej 61 nolu adresteki camide fahri olarak görev yaparlar.
1984 yılında ilk Ramazan görevilisi olarak Van - Gevaş müftüsü Cüneyt hoca görev yapar.
1985 yılında da Bolu eğitim merkezinden İbrahim Dayıoğlu ramazan görevlisi olarak göreve başlar ve 1 yıl görev yapar.
Hoca Türkiye´ye döndükten sonra bu defa Sivaslı cemaat kendi arasında ikiye bölünür.
Bölünen cemaat Dan-Türk adlı yeni bir Türk Derneği kurarak Ringsted´deki vatandaşlarımız böylelikle üçe bölünmüştür.
1990 yılında Ringsted Camii´ne kadro verilir.
Recep Çakmak isminde Burdur-Tefenni vaizi göreve başlar ve 4 yıl görev yapar.
Bunun akabinde Derneklerinde imam bulunduran dernekler Danimarka Türk Diyanet Vakfına 4.800 kron aidat öder.
Fakat Ringsted Derneği bunu ödemez.
Caminin kadrosu ellerinden alınır.
1994 – 2001 yılları arasında sadece Ramazan'da görevli gelir.
Ringsted belediyesi 2001 yılında Køgevej 61 nolu adresteki binanın boşaltılmasını ister.
Cemaat yeni bir cami alımı için toplanır.
89 kişi cami alalım diye imza toplar ve bir bina bulunur.
Tam bina alınacağı sırada 89 kişi 45´e düşer ve bu 45 kişi aralarında 20.000 kron toplayarak Vibevej 14 nolu adresteki şu anda dernek olan binayı şirket kurarak, 1.850.000 krona satın almışlardır.
Derneğin başkanlığına da Turan Baba getirilmiştir.
2001 yılında Mustafa Bilen hoca efendi 6 aylığına görevli olarak gelir ve 2 yıl görev yapar.
2006 yılında tekrar Ringsted Cami Derneği Kurulur.
Bu dernek Danimarka Diyanet Vakfının tüzüğünü kabul eder 2006 yılında camilerine Din görevlisi kadrosu verilir.
1 Ağustos 2007 yılında uzun süreli ilk görevli İzmir – Dikili Merkez Carsı Camii İmamı Bayram İşbilen atanır.
Halen görevini sürdürmektedir. Şirket kurularak alınan Vibevej 14 adresindeki camimiz Danimarka Türk Diyanet Vakfına devredilmek üzere çalışmalar devam etmektedir.
Uzun yıllar sağlıksız ortamlarda zorluk sıkıncalar içerisinde ibadetlerini yapmaya çalışan vatandaşlarımız 2001 yılında şu an ikametgâh ettiğimiz Vibevej 14 adresinde 1500 m2 arsa üzerine 375 m2 kullanım alanına sahip olarak aldıkları bu binanın mülkiyeti kendi aralarında kurdukları şirkete aittir.
Bu binada dini ve sosyal faaliyetlerini icra etmektedirler.
Halen aynı adreste hizmet vermekte olan camimiz 150 cemaat kapasiteli olup 18 yaş üstü erkek 103 üyesi bulunmaktadır.
Çocuklar ve hanımlar dahil toplam 370 üyesi vardır.
Ringsted camiinin müştemilatında bayanlara ibadet olanağı sağlayan 30 – 40 kişilik kapasiteye sahip perdeli arka bölümde yer bulunmaktadır.
Erkeklere ve bayanlara ait ayrı ayrı lokal bulunmaktadır.
80 örgenci kapasiteli bir sınıf mevcuttur.
Ringsted Camii Ringsted belediyesi tarafından Kültür merkezi ve ibadethane olarak tanınmaktadır. Ringsted cemaatini Sivas, Trabzon, Ankara, Aydın ve Afyon illerinden gelen vatandaşlarımız oluşturmaktadır.
Ringsted´de yasayan Türk sayısı 1200 – 1500 civarıdır.
Genelde vatandaşlarımız domuz fabrikasında ( Danish Crown ) çalışmaktadır.