7 Nisan 2013 Pazar

Mevlana Camii, İshoj, Danimarka

Mevlana Camii, İshoj, Danimarka
Mevlana Camii, Danimarka'nın İshoj şehrinde bulunmaktadır.
İshoj’da 1980 yılında ilk defa, bir bodrum hazırlanarak ibadet edilmeye başlanmıştır.
6 yıl apartmanların altında ve zor şartlar içerisinde, burada yaşayan insanlar ibadetlerini yapmaya çalışmışlardır.
Bu dönem geçici görevliler ile doldurulmaya çalışılmıştır.
Bu görevliler genellikle Ramazan aylarında görevlerini sürdürmüşlerdir.
Bu tür yerler hem ibadet ortamına hem de beşeri ve sosyal ilişkilere müsait olmadığı için 1986 yılında 900.000 krona cami yeri satın alınmış ve mülkiyeti Danimarka Türk Diyanet Vakfı’na devredilmiştir. 2000 yılına kadar burada ibadete devam edilmiştir.
İshoj’daki Türk nüfusunun artması ile birlikte burası da ihtiyaca cevap verememiş ve yeni bir yerin alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
2000 yılında endüstri bölgesinde bulunan bir fabrikanın yeri, cami ve dernek binası olarak 3.850.000 krona satın alınmıştır.
Gerekli tadilat yapıldıktan sonra insanların ibadetine ve hizmetine sunulmuştur.
Dernek binası iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm, 1200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği 710 metrekarelik cami bölümüdür.
İkinci bölüm ise, 2 adet sınıf, Toplantı Salonu, Şark Odası, Din Görevlisi Odası, Lokal, Çay Ocağı ve Yönetim Odasının da içinde bulunduğu bölümdür.
Ayrıca İshoj Mevlana Derneğinin 100 araç kapasiteli otoparkı da mevcuttur.
İshoj Mevlana Camii, 470 metrekare büyüklüğünde ibadet alanınına sahipken, Cuma, Bayram ve Teravihlerde ki cemaat yoğunluğu dikkate alınarak 240 metrekarelik mahfil ilave edilmiştir.
Toplamda 710 metrekare ibadet alanına sahip olan İshoj Mevlana Camii, Danimarka Türk Diyanet Vakfı’na bağlı camiler arasında en büyük olma özelliğine sahiptir.
Aynı anda yaklaşık olarak 1200 kişi ibadet edebilmektedir.
Ayrıca, İshoj Camii müştemilatında, gasilhanenin de içinde bulunduğu erkek ve kadınlara ait abdesthane, büyük bir lokal, yönetim odası, çay ocağı, 2 adet sınıf, toplantı odası, din görevlisi odası ve şark odası da mevcuttur.
100 kapasiteli araç parkı bulunan caminin 470 tane üyesi bulunmaktadır.
Mevlana Camii, İshoj belediyesi tarafından bir ibadethane ve kültür merkezi olarak tanınmaktadır.
Bu özelliği sebebi ile, üye yardımı başta olmak üzere belediyeye ait lokalleri ve kapalı spor salonlarını ücretsiz olarak kullanabilmektedir.
İshoj, 1700’lü yıllarda kurulmuş, ilk dönemlerde küçük bir köy iken, günümüzde 21.000 nüfusa sahip bir belediyedir.
2651 hektar alanı, 3 km. deniz sahili bulunan İshoj’un, denizden en yüksek olan yeri 36 metredir. Kopenhag’a 18 km uzaklıkta olup, komşuları Tastrup, Vallensbek ve Hundige’dir.
İlk zamanlarda tarımcılıkla geçimlerini sürdüren İshoj’lular, bugün ağırlıklı olarak endüstri, ticaret ve tarımcılıkla meşguldürler.
Türkler, 1970’li yıllardan itibaren bölgeye yerleşmeye başlamıştır.
Günümüzde yaklaşık olarak 4000 Türk İshoj’da yaşamaktadır.
Genellikle temizlik, gıda sektörü ve fabrikalarda işçi olarak çalışmaktadırlar.
Danimarka’ da yetişen yeni nesiller arasında, eğitim seviyesinin artması ile, nitelikli iş gücünde çalışanlar da bir ilerleme görülmektedir.

Mevlana Camii'nin Konumu, İshoj, Danimarka