2 Mayıs 2020 Cumartesi

Mimar Sinan Kendi Şaheseri Selimiye Camii'ni Nasıl Anlatıyor?

Selimiye Camii, Edirne
Mimar Sinan’ın ağzı ile yazıldığı söylenen “Tezkiret ül Bünyan” da, Selimiye Camii şöyle anlatılmaktadır:

“Cennet mekân Sultan Selim Han-ı sanî Şehr-i Edirne’ye kemal-i mertebe nazar-ı şefkatleri olmağın bir cami binasına emr-i hümayûnları olduki rüzgârda misali olmiya.
Bu hakir dahi bir resm-i âli eyledim ki Edirne içinde menzur-i halk ola, dört minaresi kubbenin dört canibinde vaki olmuştur.
Hep üç şerefelidir.
Üçer yollu ve ikisinin yolları başka başka vaki olmuştur.
Ol mukaddema bina olunan Üç Şerefeli, bir kule gibidir, gayet kalındır. 
Emma bunun minareleri hem nazik, hem üçer yollu olmak gayet müşkil olduğu ukalaya malûmdur.
Selimiye Camii, Edirne
Halk, cihan, dairesi imkândan hariç dediklerinin bir sebebi, Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i İslamiye’de bina olunmamıştır deyu taifei nasarının mimar geçinenleri Müslümanlar’a galebemiz vardır derlermiş.
Ol kadar kubbe durdurmak gayet müşküldür dedikleri bu hakirin kalbinde bir azim ukde olup kalmış idi: Mezbur cami binasında himmet edip biavnillah savei Sultan Selim Han’da izhar-ı kudret edip bu kubbenin Ayasofya kubbesinden altı zira kaddim ve dört zira derinliğin ziyade eyledim”.


EDİRNE'DEKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder