16 Ağustos 2023 Çarşamba

Orta Bekdik Camii, Nevşehir

Orta Bekdik Camii, Nevşehir
Orta Bekdik Camii, Nevşehir şehir merkezinde Bekdik Mahallesi, Tahta Camii Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Halk arasında Bekdik Camii olarak da tanınmaktadır.
Caminin Abdülhamid Ağa tarafından yapıldığı belirtilmektedir.
Caminin tamir kitabesi mevcuttur.
Bu tamir kitabesine göre; cami, Sultan Abdülaziz’in kölelerinden Nergiz Kalfa tarafından 23 Receb
1296/13 Temmuz 1879 senesinde tamir edilmiştir.
Bu kitabenin transkripsiyonu şöyledir:
Harâb olmuş idi bir dem bu dilgüşâ cami-i zîbâ
Temâşâ eyledikçe abidân eyler idi hayfâ
Hüdâ Rûh-ı Latifin şâd ide Abdülâziz Hân’ın
Gark-i rahmet itsun haşre dek ol Hazreti Mevlâ
Anın memlûkesinden Zülfî Nergis Kalfa çün himmet
İdüp ikmâl-i ta’mirin hemândem eyledi ihyâ 23 Recep Sene 1296.

Cami, muhtelif tarihlerde tamirattan geçirilmiştir ve Mart 2013 tarihinde ibadete kapatılmıştır.
Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi ile toplam 11 mahallenin boşaltılarak yıkılmasının ardından bu mahallerde yer alan 13 Camii cemaatsizlik ten dolayı ibadate kapatıldı.   
İbadete kapatılan camilerden birisi de Orta Bekdik Camii'dir.
Orta Bekdik Camii, Nevşehir

 NEVŞEHİR'DEKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder