2 Nisan 2021 Cuma

Kızıltepe Köyü Camii, Yozgat

Kızıltepe Köyü Camii, Yozgat’a 15 km. uzaklıktaki Kızıltepe Köyü’nde yer almaktadır.
Cami kitabesinden öğrenildiğine göre, Halil Ağa’nın karısı Ayşe Hanım tarafından H.1232 (1816–1817) tarihinde yaptırılmıştır.
Hakkı Acun’a göre kitabesi:

Sahübül-hâyrat ve’l-hasenât
El Hac Halil Ağa’nın
Zevcesi Ayşe Hatun
Taleben li-merzât-i’llâhi ve il-resulihi
Bu camii şerifi binâ ve ihyâ etmiştir
Nef’-i ibâda sevab kendüyedir
Sâhibü’l-hayrat olanların
Nâm-i Şânı dünyada zindedir. Sene 1232
.

Cami moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri kırma bir çatı ile örtülmüştür. 
Önündeki son cemaat mahalli değiştirilerek cami içerisine katılmıştır. 
İbadet mekânının üzeri ahşap bir tavanla örtülü olup, mihrap yanında birer, doğu yönünde iki pencere ile aydınlatılmıştır.

Mihrap basit yuvarlak bir niş şeklinde olup, minber herhangi bir özellik taşımamaktadır. 
Cami içerisinde de bezeme elemanına rastlanmamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder