2 Nisan 2021 Cuma

Kadı Camii, Bolu

Kadı Camii, Bolu şehir merkezinde Büyük Cami Mahallesi’nde bulunmaktadır.
1499 yılında inşa edilmiştir.
Bolu Livası Salnamesin’de banisinin Demirtaş Paşazade Mehmet Bey olduğu yazılıdır.
Mimari üslubundan da XVI.yüzyıl eseri olduğu anlaşılmaktadır.
Caminin yanında Osmanlı döneminde, kadılık binası bulunduğundan bu cami Kadı Camii ismi ile tanınmıştır.

Cami dikdörtgen planlı olup, doğu ve güney cephelerinde arazinin alçak oluşundan ötürü iki katlıdır. Doğu, batı ve güney cephelerinde arazinin yüksekliğinden ötürü bir bodrum kat meydana gelmiştir. 
Bu nedenle de ibadet mekanı beden duvarlarından dışa taşmıştır. 
Son cemaat mahallinin caminin ilk yapılışında dört kalın sütunun taşıdığı kubbeli ve revaklı olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır. 
Bugün caminin son cemaat mahalli bulunmamaktadır.

Temelinden itibaren kesme taştan yapılan caminin girişi, saçak hattına kadar yükselen sivri kemerli, l.50 m. derinliğinde bir niş içmesindeki basık kemerli bir kapıdandır. 
Kapı söveleri ile kemeri mermer olan girişin üzerinde Kur’an-ı Kerim'den bir ayet yazılıdır. 
Ayrıca bunun üzerinde de yuvarlak bir pencere bulunmaktadır.
Beş kenarlı küçük mihrapçıklar giriş kapısının iki yanına yapılmıştır. 
Girişin ahşap kapıları kündekari tekniğindedir. 
Üç bölümden meydana gelen kapıda tüm yüzeyler geometrik şekiller ve yıldız motiflerinden oluşturulmuştur. 
Bunların üzerine de küçük çerçeveler içerisine alınmış kitabeler yerleştirilmiştir.

İbadet mekanı kare planlıdır. 
İlk yapılışında kubbeli olduğu pandantif izlerinden anlaşılmaktadır. 
Ayrıca caminin ağır taş duvarları da bunu kuvvetlendirmektedir. 
Bugünkü üst örtü ahşap çatılıdır ve bu çatının sonradan yapıldığı sanılmaktadır. 
Mihrap beş cepheli olarak dışarı çıkıntı yapmaktadır. 
Mihrap duvarının iki yanında altlı üstlü birer pencere açılmıştır. 
Bu pencerelerin alt sıradakileri dikdörtgen, üst sıradakileri yuvarlak kemerlidir. 
Caminin iki yan duvarında altlı üstlü ikişer penceresi bulunmaktadır. 
Mihrap kesme taştan mukarnaslıdır. 
Minberin kaidesi ile taç kısmı mermer, diğer bölümleri, korkulukları ahşaptandır.
Girişin sağındaki minare kaidesi kare, gövdesi yuvarlaktır. 
Şerefe altı mukarnas bezemelidir.

Mimari karakterine göre XVI. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 
Bolu Livası Salnamesine göre eser; Demirtaş Paşazade Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin mihrap bölümü beş kenarlı olarak dışa taşkındır. 
Kesme taştan inşa edilen cami düz ahşap tavanlıdır. 
Caminin eyvan şeklinde, sivri kemerli ve iki tarafı mihrabiyeli bir taç kapısı vardır. 
Taç kapı girişi basık kemerli ve pembe mermerdendir. 
Ahşap giriş kapısı ise; Osmanlı kündekari işçiliğinin güzel örneklerinden birisini teşkil etmektedir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder