26 Temmuz 2021 Pazartesi

Yunus Emre Camii, Karaman

 Yunus Emre Camii ve Türbesi, Karaman
Karamanoğulları dönemine ait cami, Karaman'ın Kirişçi Mahallesi'ndedir.
Yunus Emre Camisi’nin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamış, ancak mimari üslüubundan XV.yüzyıl Karamanoğulları dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Kesme taştan, merkezi kubbeli bir camidir.
Caminin son cemaat mahallinde dört paye üzerine ortada oval, yanlarda yuvarlak kubbeler yer alır.
Kubbeye, içten dört köşede yarımşar kubbe ile geçilir.
Stalaktitli alçı mihrabı, geometrik ve kıvrık dal motifleri nesih yazı ile dekore edilmiştir.
Daha önce birçok tadilatta orjinalliği bozulan cami, 1994 yılında Vakıflar genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edilmiştir.
Caminin bitişiğinde, kesme taştan yapılmış, üstü tonoz kubbeli Yunus Emre Türbesi yer almaktadır.
Meşhur Türk Mutasavvıfı Yunus Emre’nin kabri yer almaktadır. 
Cami ismini de YUNUS EMRE’ den almaktadır.

İstanbul-Bağdat demiryolunun inşası sırasında bir Alman mühendis tarafından bugünkü piramidal taş çatı bu kubbeye eklenmiştir. 
Böylece caminin mimari üslubu bütünü ile bozulmuştur.
İçerisinde, dört köşedeki yarımşar kubbeler ana kubbeyi desteklemektedir.

Caminin önündeki son cemaat mahalli dört paye ve iki yandaki duvar uzantıları ile beş bölüme ayrılmıştır. 
Bunların üzerleri beş kubbe ile örtülmüştür. 
Sonraki dönemlerde bu kubbelerin üzeri de düz bir dam ve çatı ile örtülmüş, payeler arası da tuğla duvarla kapatılmıştır.

Caminin mihrabı alçıdan ve geometrik bezemeler ile kıvrık dal motifleriyle süslenmiştir. 
İbadet mekanının sağındaki dikdörtgen planlı bölümün zikir yeri olduğu sanılmaktadır. 
Buradaki bir kapıdan da Yunus Emre Türbesi’ne geçilmektedir.

Caminin yanında kare kaideli, yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder