19 Mayıs 2022 Perşembe

Lala Mustafa Muslihiddin Camii, Melikgazi, Kayseri

Lala Mustafa Muslihiddin Camii, Melikgazi, Kayseri
Lala Mustafa Muslihiddin Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde Kiçikapı Meydanı’nın hemen güneyinde, Kayseri lisesinin güney doğusunda bulunmaktadır.
Cami, Lala Camii, Lala Paşa Camii olarak da bilinmektedir.
Ahmed Nazif Efendi, Mir'ât-ı Kayseriyye (Kayseri’nin Aynası) adlı eserinde bir ismini de Lala Muslihiddin Paşa Camii olarak zikretmiştir.

Cami, Lala Muslihiddin Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.
Caminin, yanındaki kümbetten daha sonra yapıldığı düşünülmektedir. 
Mimari hususiyetleriyle 12. yüzyılın son çeyreğine ya da 13. yüzyılın ilk çeyreğine, Selçuklu Devri'ne tarihlenebilmektedir. 

Cami dikdörtgen planlı olup, ilk yapılışında üzeri toprak damlı idi. 
Caminin ahşap minberi ağaç oyma tekniği ile yapılmış, Selçuklu ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden birisidir.
Caminin Tarihi Çeşmesi
Cami, muhtelif tarihlerde tadilat görerek günümüze ulaşmıştır.
Ahmed Nazif Efendi, caminin H.1239 (M.1823) ve H.1273 (M.1856) tarihlerinde büyük ölçüde tamir edildiğini, hayli vakıf gelirinin bulunduğunu, bitişiğinde bir Sıbyan Mektebi ve bir çeşmesinin bulunduğunu belirtmektedir.
Çeşme bugün hala ayakta olup, Sıbyan Mektebi ise yok olmuştur.
Cami, ayrıca 1903 tarihinde Evkaf İdaresi tarafından yeniden tadilattan geçirilmiştir.

Taklit kündekâri olan bu minberin üzerinde Ayetü’l Kürsi yazılıdır.
Orijinal mihrap günümüze gelememiş ve sonradan aslına uygun olarak yenilenmiştir.
Minaresi sonradan eklenmiş, kare kaide üzerinde yuvarlak kaideli ve tek şerefelidir.
Caminin doğu tarafına bir türbe, kuzey tarafına da bir hamam eklenmiştir.

Tarih kitabesi olmayan minberdeki yazılar Kuran’ı Kerim’den alınmış ayetleri ihtiva etmektedir. 
Yazım şekli ve yan satıhlardaki geçmelerle Hunat Hatun Camii’nin Minberi arasında benzerlik kurulmakta ve minberin 13. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir.

Cami, 829 metrekaredir.
Büyük bir kubbesi, geç Osmanlı dönemine ait bir minaresi vardır.
Cami kalın sütunlar üzerinde tonozlarla tamamlanmış tavana sahiptir.
Kaynaklarda adından ”Lala” diye bahsedilirken, günümüze ”Lale” şeklinde gelmiştir.
Cami bugün ibadete açık durumdadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder