7 Mayıs 2022 Cumartesi

La'al Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Yanındaki Kümbetler (Türbeler), Mut, Mersin

Caminin Doğusundaki Kümbet (Türbe)

La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Yanındaki Kümbetler (Türbeler), Mut, Mersin
Caminin bahçesinde 2 adet Kümbet bulunmaktadır. 
Kümbetlerin birinde 3, diğerinde ise 4 adet mezar bulunmaktadır. 

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi‘ne göre La'al Paşa bu kümbetlerin birisinde yatmaktadır. 
Küçük Türbe, Caminin bir metre doğusundadır. 
Caminin sekiz metre güneyinde ise kare plânlı kaide üzerinde yükselen sekizgen gövdeli “Hocenti Türbesi” vardır.
Caminin Doğusundaki Kümbet

Doğudaki Kümbetin İçi

Caminin Arkasındaki (Güneyindeki) Kümbet (Türbe)

Güneydeki Türbenin İçi

Güneydeki Türbenin İçi

Güneydeki Türbenin İçi

Doğudaki Türbe

Caminin Doğusundaki(solda) ve Güneyindeki(sağda) Kümbet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder