1 Aralık 2013 Pazar

Ayazma Camii'nin Haziresinde Medfun Kişiler

Ayazma Camii Haziresi, Üsküdar, İstanbul
 1. Sultan III. Mustafa’nın dadısı Ayşe Hatun. (ö.9 Mayıs 1760)
 2. Saraylı Hoca Hatice Hatun (ö.1761)
 3. Kahvecibaşı Nakşi Mustafa Ağa (ö.1764)
 4. Kethüda Hatice Hatun (ö.1765)
 5. Sultan III. Mustafa’nın yazı hocası Hattat Müderris Bosnalı Hacı Osman Efendi (ö.1766)
 6. Mehmet Lütfü Kemaleddin Molla Efendi (ö.1766)
 7. Ayazma Camii'nin muvakkidi Mehmet Said Efendi (ö.1767)
 8. Hattat Osman Efendi’nin kızı Fatma Hanım (ö.1767)
 9. Sultan Selim Han’ın ebesi Rukiye Kadın (ö.1769)
 10. Musahib-i Şehriyari Küçük Mehmet Ağa (ö.1770)
 11. Sultan Mahmut Han’ın başkadını Hatem Kadın (ö.1770)
 12. Berber Rukiye Usta (ö.1770)
 13. Hazin-i Şehriyari Süleyman Ağa (ö.1770)
 14. Silahdar-ı Hazret-i Şehriyari Seyyid Emin Mehmet Ağa (ö.1771)
 15. Darüssaade Ağası Mercan Ağa (ö.1772)
 16. Bosnalı Hattat Osman Efendi’nin kızı Fatma Hanım (ö.1772)
 17. Sultan Selim’in dadısı Fatma Hanım (ö.1772)
 18. Enderun-ı Hümayun'dan Dülbend Ağası Abdullah Ağa (ö.1775)
 19. Babüssaade Ağası Seyyid Abdullah Ağa (ö.1778)
 20. Sultan I. Abdülhamit’in baş muhasibi Mansur Ağa (ö.1778)
 21. Hazinedar Mir’at Hatun (ö.1778)
 22. Sultan III. Mustafa’nın kızı Hibetullah Sultan’ın sütannesi (ö.1778)
 23. Sultan I. Abdülhamit’in çeşnigir başısı Behzat Hatun (ö.1779)
 24. Sultan III. Mustafa’nın çuhadar ağası Mustafa Ağa (ö.3 Aralık 1782)
 25. Kethüda Şuhi Kadın (ö.1783)
 26. Hassa Odabaşı Abdullah Ağa (ö.1787)
 27. Hassa Ağalarından Ali Bey (ö.1787)
 28. Sultan III. Selim'in musahibi Bektaş Ağa (ö.1789)
 29. Ratip Ahmet Paşa’nın oğlu Şair Naşid İbrahim Bey (ö.1791)
 30. Harem-i Hümayun Ağaları'ndan, Musahib-i Şehriyari Abdurrahman Ağa (ö.2 Ekim 1791)
 31. Babüssaade Ağası Hacı Ali Ağa (ö.1794)
 32. Ser Lala-yı Hazret-i Şehriyari Süleyman Ağa (ö.1794)
 33. Hazine-i Hümayunda Malcı Sivaslı Mehmet Ağa (ö.1801)
 34. Hassa Ağalarından Damatzade Ali Bey. (ö.1808)
 35. Mehmet Aziz Efendi’nin eşi Nezafat Hanım (ö.1812)
 36. Laleli Camii Vakfı'nın kâtibi Mehmet Esat Efendi (ö.1826)
 37. Silahdarzade Mir Seyyid Mehmet Emin Efendi (ö.1827)
 38. Sultan II. Mahmut’un hazinedarı Küçük Beşir Ağa (ö.1842)
 39. Ruzname Kâtibi Şükrü Efendi’nin eşi Nihalzer Hanım (ö.1846)
 40. Ayazma Camii'nin imam-ı evveli Salih Efendi (ö.1900)
 41. Atik Valide Camii imamı Osman Efendi (ö.1901)
 42. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın kız kardeşi Şakire Hanım (ö.1901)
 43. Rüstem Paşa Mektebi öğretmeni Dağıstani Hafız Mehmet Şerif Vehbi Efendi (ö.?)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder