14 Ekim 2012 Pazar

Selimiye Camii'nin İçindeki Şaheserler

 Selimiye Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Selimiye'de mimari gibi diğer Osmanlı sanatları da gelişmenin en yüksek noktalarına varmıştır. Mermerden yapılmış minber, işçiliğindeki incelik, yükseklik, büyüklük ve güzellik bakımından bu grubun diğer şaheserlerini gölgede bırakır.

Mihrap tarafında duvarlar, minberin arkası ve külahı ile camideki bütün alt kat pencerelerin alınlıkları parlak, cazip bir çini dekor ile kaplanmıştır.
Mihrap duvarındaki büyük çini panoların renk ve kompozisyonlar, bunlara Osmanlı ve dünya çiniciliğinin şaheserleri arasında özel bir yer vermektedir.
Bu çinilerin üst kısmında lâcivert zemin üzerine iri beyaz harflerle sureler yazılıdır.
 Selimiye Camii'nin Kubbesinden Bir Görünüm
Mihrap kısmının sol tarafında Hünkâr mahfili göz alıcı zengin çinilerle hemen dikkati çeker.
Burada sonradan kesilip yerlerine konmuş gibi görünen meyve vermiş iki elma ağacı bütün Osmanlı çinilerinde tek orijinal dekor olarak karşımıza çıkmaktadır.
Elma fidanının kökü karanfil, lâle ve sümbüllerle zenginleştirilmiştir.
Bahar açmış erik fidanı da birkaç defa tekrarlanarak Hünkâr mahfilinde taze bir bahar havası estirilmiştir.
Hünkâr mahfilinin bütün duvarlarını yarıya kadar kaplayan bu çiniler kalite itibariyle mihrap kısmı çinilerinden yüksek fakat kompozisyon ve âbidevi büyüklük bakımından onlardan daha sade ve mütevazıdır.
Selimiye Camii, Edirne
Selimiye Camii avlusunun Kuzeydoğu ve Kuzeybatı köşelerindeki minarelerin üçer merdiveni vardır. 1.merdivenle 1. ve 3. şerefelere,
2.merdivenle 2. ve 3. şerefelere,
3.merdivenle ise doğrudan doğruya 3. şerefeye çıkılır.
Ve bu esnada çıkanlar birbirlerini görmezler.
Güneydoğu ve Güneybatı köşelerindeki minarelerin şerefelerine tek Merdivenle ulaşılır.


EDİRNE'DEKİ DİĞER CAMİLER.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder