19 Eylül 2023 Salı

Kurşunlu (Evsat Hoca Nazır) Camii, Beypazarı, Ankara

 Kurşunlu (Evsat Hoca Nazır) Camii, Beypazarı, Ankara
Kurşunlu (Evsat Hoca Nazır) Camii, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunmaktadır.
Beypazarı’nın en tanınmış eseri olan Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre 1684 tarihinde yapılmış, yangın geçirmiş ve 1882 de Hacı Latif tarafından tamir ettirilmiştir. 
Caminin XVII.yüzyılda sadrazamlık yapmış olan Nasuh Paşa tarafından yaptırıldığı söylenmekte ise de bu iddia kesinlik kazanamamıştır.
Cami dikdörtgen planlıdır.İbadet yeri 22.50 x 22.50 m ölçüsündedir. 

Arazinin meyilli oluşundan ötürü mihrap cephesi diğer bölümlerden daha yüksektir. 
Klasik Osmanlı Mimari üslubundaki cami kesme taştan yapılmıştır. 
Üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder