1 Aralık 2020 Salı

Aynelbürüt (Soğukpınar) Camii, Bitlis

Aynelbürüt (Soğukpınar) Camii, Bitlis’in doğusundaki yamaçta, İnönü Mahallesi’nin Havuzbaşı mevkiinde bulunmaktadır. 
Camideki türbeden dolayı Molla Abdurrahman Camii de denilmektedir. 
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

Meyilli bir arazide yer alan cami iki katlıdır. 
Doğusundaki yoldan ötürü yüksekte kalan caminin cephesi bu yüzden basık bir görünümdedir. 
Alt kattaki türbe,şadırvan uzun bir koridor şeklinde olup üzeri tonoz örtülüdür.
İkinci katta caminin ibadet mekanı bulunmaktadır.
Buraya zemin katından geçildiği gibi doğu cephesindeki kapıdan da girilmektedir. 
Kesme taştan duvarların batı ve güney cephelerine pencereler açılmıştır. 
Bu bölüm kuzey güney yönünde ve mihrap eksenindeki bir orta paye ile içerisi dört bölüme ayrılmıştır. 
Bu bölümlerin üzerleri basık kubbelerle örtülmüştür. 
Üst örtü diğer Bitlis camilerinde olduğu gibi düz toprak damlıdır.
Yarım silindirik mihrabın iki köşesine silindirik iki küçük sütun yerleştirilmiştir. 
Caminin minberi ve minaresi bulunmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder