10 Ocak 2024 Çarşamba

Alaaddin (Ulu) Camii, Uluborlu, Isparta

 
 Alaaddin (Ulu Camii) Camii,  Uluborlu, Isparta
Alaaddin (Ulu) Camii, Isparta'nın Uluborlu İlçesi Eski Kasaba’da bulunmaktadır.
Alaaddin Camii, Sultan Alaaddin Keykubat zamanında H.629/M.1231 yılında Sultan II. Kılıç Arslan’ın torunu ve Tuğrul Şah’ın kızı tarafından yaptırılmıştır.
Sultan II.Gıyaseddin Mesud zamanında, Bedreddin Ömer Bin Emirülhac camiyi 1281’de tamir ettirmiştir.
Uluborluların yerlilerinden Vahap Kadı 1652’de ikinci kez tamir ettirmiştir.
Cami 1909 yılında yanmış, 1927 yılında yeniden yapılırcasına tadilattan geçirilmiştir.
Hacı Nuri Altın Tabak 1932 yılında caminin bazı bölümlerini tamir ettirmiştir.
Caminin Mihrab ve Minberi
Caminin giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır:

“Bu mübarek mescit, Kılıç Arslan’ın oğlu şehit Sultan Tuğrul Şahın, âlim dünya ve dinin koruyucusu, İslam’ın ve Müslümanların seçkini olan kızı Melike-i Adile’nin malından olmak üzere, en ulu padişahlar padişahı alemdar Allah’ın gölgesi mesabesinde olan, dünya ve dininin şerefçe yücesi Fatih babası Keyhüsrev oğlu Keykubat’ın hüküm sürdüğü günlerde h. 629 yılının Recep ayında kendisi tarafından yaptırılmıştır. Allah ikbalini daim etsin”.
Alaaddin (Ulu Camii) Camii,  Uluborlu, Isparta
Cami dikdörtgen planlı olup, üzerini içten dört sütunun taşıdığı iki kubbe örtmektedir.
Kuzey, doğu ve batıya açılan üç kapısı bulunmaktadır.
İbadet mekanında dikkati çeken bir bezeme bulunmamaktadır.
İbaret mekanı 35 pencere ile aydınlatılmıştır.
Yanındaki taş kaideli tek şerefeli tuğladan bir minaresi vardır.

Caminin İçinden Bir Görünüm
Cami, Anadolu'nun sağlam, ayakta ve halen kullanılan en eski tarihi eserlerden biridir.
Tarihte geçirmiş olduğu iki yangında çatısı hasar görmekle beraber ana bina ve minaresi ilk yapıldığı şekilde orijinalliğini korumaktadır. 
Caminin bitişiğinde zamanında kırk bin el yazması ve basılı eseri barındıran bir kütüphane mevcuttur.
Bu kütüphanenin kitapları cumhuriyet döneminin başlarında İstanbul ve Konya kütüphanelerine nakledilerek koruma altına alınmıştır. 
Caminin ön cephesinin doğu köşesinde hem seyyid hem şerif, yani hem baba hem anne tarafından Peygamber Efendimiz'in Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in soyuna dayanan torunlarından Şerif Hasan (R.A.)'ın kabri bulunmaktadır.
Alaaddin (Ulu Camii) Camii,  Uluborlu, Isparta
Camiinin iç ve dış mekanlarının tadilatı ve restorasyonu yapılarak 22 Eylül 2006 Cuma günü bir törenle yeniden ibadete açıldı. 
Camiinin minaresine 2004 yılında yıldırım düşmesi neticesi çatlaklar oluşmuş, bu hasar ve camiinin çatısı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamirattan geçirilmiştir.
Camiinin iç mekanları Uluborlu Hayırlar Derneği tarafından aslına uygun olarak yenilenmiş, dış mekanları da Uluborlu Belediyesi tarafından yine aslına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
Caminin Kubbesi

Alaaddin (Ulu Camii) Camii,  Uluborlu, Isparta

Alaaddin (Ulu Camii) Camii,  Uluborlu, Isparta

  • Kaynak: http://www.uluborlu.gov.tr/alaaddincamii

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder