5 Eylül 2010 Pazar

Alaaddin (Ulu) Camii, Uluborlu, Isparta

 Alaaddin Camii (Ulu Camii) (Uluborlu)
 Alaaddin (Ulu Camii) Camii,  Uluborlu, Isparta
Alaaddin (Ulu) Camii, Isparta'nın Uluborlu İlçesi Eski Kasaba’da bulunmaktadır.
Alaaddin Camii, Sultan Alaaddin Keykubat zamanında h.629 (1231) yılında Sultan II. Kılıç Arslan’ın torunu ve Tuğrul Şah’ın kızı tarafından yaptırmıştır.
Sultan II.Gıyaseddin Mesud zamanında, Bedreddin Ömer Bin Emirülhac camiyi 1281’de tamir ettirmiştir.
Uluborluların yerlilerinden Vahap Kadı 1652’de ikinci kez tamir ettirmiştir.
Cami 1909 yılında yanmış, 1927 yılında yeniden yapılırcasına tadilattan geçirilmiştir.
Hacı Nuri Altın Tabak 1932 yılında caminin bazı bölümlerini tamir ettirmiştir.

Caminin giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır:

“Bu mübarek mescit, Kılıç Arslan’ın oğlu şehit Sultan Tuğrul Şahın, âlim dünya ve dinin koruyucusu, İslam’ın ve Müslümanların seçkini olan kızı Melike-i Adile’nin malından olmak üzere, en ulu padişahlar padişahı alemdar Allah’ın gölgesi mesabesinde olan, dünya ve dininin şerefçe yücesi Fatih babası Keyhüsrev oğlu Keykubat’ın hüküm sürdüğü günlerde h. 629 yılının Recep ayında kendisi tarafından yaptırılmıştır. Allah ikbalini daim etsin”.

Günümüze orijinal durumundan oldukça uzaklaşmış olarak gelen cami dikdörtgen planlı olup, üzerini içten dört sütunun taşıdığı iki kubbe örtmektedir.
Kuzey, doğu ve batıya açılan üç kapısı bulunmaktadır.
İbadet mekanında dikkati çeken bir bezeme bulunmamaktadır.
İbaret mekanı 35 pencere ile aydınlatılmıştır.
Yanındaki taş kaideli tek şerefeli tuğladan bir minaresi vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder