16 Temmuz 2012 Pazartesi

Kefevi Camii, Sinop

Kefevi Camii, Sinop
Kefevi Camii, Sinop il merkezinde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre; H.983-989 (M.1575-1581) tarihleri arasında Şeyh Mahmut Kefevi tarafından yaptırılmıştır.
Şeyh Mahmut Kefevi, h.926 (1519) yılında Kefe’de dünyaya gelmiş ve Abdülkadir Geylâni’nin müritlerinden Taküyüddin Ebubekir Bin Hayreddin Kefevi ile birlikte İstanbul’a giderek oradaki meşhur âlimlerden ders almıştır. 
Bunların arasında Kaplıca Müderrisi Kadızâde Efendi ile Sahın Müderrisi Abdurrahman Efendi bulunmaktadır.
İstanbul’da Molla Gürani Medresesi’nde ders vermiştir.
Kefevi Camisi dikdörtgen planlı, moloz taş ve kesme taştan yapılmıştır. 
Üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. 
Değişik zamanlarda yapılan onarımlar nedeniyle mimari özelliğinden oldukça uzaklaşmıştır. 
İbadet mekânı altlı üstlü ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. 
Mihrap ve minberinin herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. 
İç bezemesinin de sanat tarihi yönünden bir özelliği yoktur.

Caminin yanındaki minare taş kaide üzerine, yuvarlak gövdeli, tek şerefeli olup, yapıdan ayrıdır. 
Büyük bir ihtimalle da bu minare ilk yapıldığı dönem aittir. 

SİNOP'TAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder