28 Aralık 2012 Cuma

Bayındır Camii, Beyşehir, Konya

Bayındır Camii, Beyşehir, Konya
Bayındır Camii, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunmaktadır.
Kitabesinden yapının H. 767/M. 1365 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Cami, dıştan yaklaşık 17.10x17.15 m ölçülerinde oldukça muntazam sayılabilecek kare plana sahiptir.
Yapının batı duvarına bitişen güdük bir minaresi vardır.
Doğu ve batı cephelerde olmak üzere iki girişi bulunmaktadır.
Bunlardan doğu duvarının kuzey köşesine yakın olarak açılanı, esas giriştir.
Kapı çevresi muntazam taştandır.
Cami duvarları içerden çimento harç ve kireç badanalıdır.
Harim, yuvarlak ve çokgen kesitli ahşap destek sıraları ile mihrap duvarına dik olarak uzanan beş şahına ayrılmıştır.
Mihrabı güney duvarı içine oyulmuş 88 cm çapında 45 cm derinliğinde yarım silindirik bir nişten ibarettir.
Çifliközülü Hasan Usta tarafından 1954'de yapılmıştır.
Ahşap minber de aynı usta tarafından inşa edilmiştir.
En batıdaki salının haricindeki diğer salanların kuzey tarafında sütun sıralarıyla ilave desteklere oturtulmuş olan kadar mahfili, oldukça geniş bir yer kaplamaktadır.
Alttan tahta kaplamalı olan tavan kıble duvarına dik istikamette, kalınlıkları 25-32 cm arasında değişen dört ana kirişe taşıtılmıştır.
Bu kirişlerden: batıdaki ikisinin kuzey ucu ile. doğudaki ikisinin güney ucu doğrudan duvarlara, diğer uçları duvarlardan çıkartılmıştır ahşap konsollarla, ortada yastıklar vasıtasıyla ahşap direklere otururlar.
Ahşap tavan örtüsü, doğudan batıya doğru, her sırada 4.5 ve 4.4 olmak üzere toplam 17 ağaç destek tarafından taşınmaktadır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder