14 Şubat 2014 Cuma

Sultan 3.Ahmed Külliyesi, Zenica, Bosna Hersek

Sultan Ahmed Külliyesi, Zenica, Bosna Hersek
Sultan Ahmet III camii ve küliyesi, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde yer almaktadır.
Halk arasında Çarşı camii olarak da bilinmektedir.
Cami, Zenica şehrinin Osmanlı imparatorluğu döneminde inşaa edilen en önemli tarihi eseridir. 
Eldeki mevcut belge ve bilgilere göre camiyi 1506/1507 (miladi) / 912 (hicri) yılında Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır.
1697 yılındaki haçlı seferlerı sırasında Eugen Savoyski ve haçlılar ordusu tarafından yıkılmıştır.
1720 yılında ise caminin temelleri üzerine Sultan 3.Ahmed yeniden inşaa ettirmiştir.
Küliye, 1869 yılındaki sel baskısında oldukça zarar görmüş ve Sultan Abdülaziz’in emri ile 1871/1872 miladi / 1288 hicri yılında restorasyon olmuştur.
Zenica Diyanet İslam Birliği, yerel halkın yardımları ile bu caminin son restorasyonunu 1987 yılında yaptırmıştır.
Sultan Ahmet Camii ve küliyesi, Zenica şehrinde çok mühim bir dini ve kültür rölü oynamıştır.
Bu sebeple Zenica halkı, caminin bakım ve tadilat faaliyetlerini her zaman desteklemiştir.
Bosna-Hersek devleti tarafından 2007 yılında koruma altında alınmıştır.

İlk olarak camiinin yanında medrese, misafirhane ve harem içerisinde bir şadrvanı bulunmaktaydı. Günümüze ise camii, şadırvan, hanı ve medresenin bir kısmı ulaşmıştır. 
Avusturya-Macaristan imparatorluğunun işgali sırasında medrese kapanmış ve askeri kışla olarak kullanılmış.
Eski Yugoslavya döneminde ise medrese tamamen ortadan kalkmış ve yakındaki Poyske köyüne taşınmıştır. 
Sultan 3. Ahmed Camii ve Küliyesi ilk yapılışından itibaren 1918 yılına kadar Serdareviç ailesinden gelen alimler tarafından yönetilmiştir. 
Son müderrisi ve alimi Muhammed ef.Seid Serdareviç Bosna-Hersek’in en tanınmış alimlerden idi.
Muhammed ef.Seid Serdareviç Boşnak müslümanları için latince alfabesinde “İlmihal” kitabını yazmıştır.
Ayrıca 1.Dünya savaşı sırasında Saraybosna'daki “Behar ve Gayret” islami gazetelerinin ilk kuruculardan ve yazarlardan birisidir. 
Kendisi bu dünyaya erkenden veda etmiştir.
Vefat etiğinde 36 yaşında idi, ve vefat ettiğinde arkasında çok sayıda kitap ve makale bırakmıştır.

Zenica Diyanet İslam Birliği yeniden camii restorasyonu ve küliye yapma çabasındadır.
Toplam 3500 m2 alanında hem dini hemde diğer ihtiyaçları karşılamak için bir proje icra etmeye çalışıyor. Yeni küleyinin içerisinde: Müftü ve Zenica İslam Diyanet Birliği başkan ofisi, 150-200 kişi kapasite kapalı amfi salonu, kütüphane ve kitap okuma salonu, çok maksatlı odalar, “İrithal”-meftunların tutma, yıkama ve teslim yeri, geleneksel yemekleri ile lokanta, abdestlik ve temizleme tesisleri, şadrvan ve saat kulesi yapılmayı planlanıyor.
Kur’an ve hadis iyilik ve hayrat yapmamızı bize emrediyorlar.
Özellikle Yüce Rabbimiz Allah’u Tealâ diyor ki; “Ödüllü, en sevdiğiniz parçlarınızdan vermeden kazanmayacaksınız, siz ne bağışlarsanıza, Allah onu kesinlikle bilecektir.”(Ali-İmran,92)

“Allah yolunda şahsi mal varlığını harcayanlar buğday tanesinden çıkan yedi başağa benzerler ve her başağında yüzer buğday tanesidir.Allah istediği kişiye daha fazlasını bile verecek, Allah sonsuza ve sınırsızca iyidir, herşeyden haberdardır.” (El-Bekare,261)

Hz.Muhammed S.A.V. Hadisinde diyorki;”İnsan ölünce onun hayırlı ve sevablı işleri durur, ancak üç durumda hayırlı ve sevablı işleri devam eder: sınırsız sadaka etmişse, arkasında faydalı ilim bilgisini bırakmışsa ve arkasında onun için dua edecek iyi çocuk yetiştirdiğiyse!”


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder