13 Mart 2015 Cuma

Cevri Kalfa Camii, Üsküdar, İstanbul

Cevri Kalfa Camii, Üsküdar, İstanbul
Cevri Kalfa Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Zeynep Kamil Mahallesi Toptaşı Caddesinde bulunmaktadır.
18.yüzyılın sonu ile 19.yüzyılın başlarında yapıldığı zannedilmektedir.
Cami, caddeye göre yüksek bir set üzerinde bulunduğundan avluya 14 merdivenle çıkılmaktadır.
Cami, kare planlı ve kesme taş kaplıdır.
Sağır kubbesi dört kemer üzerine otultulmuştur.
Üç cephesinde yüksek ve büyük pencereler bulunmaktadır.
Pencereler basık kemer şeklinde olup üzerleri bezemeli ve demir parmaklıklıdır.
Sağ taraftaki minaresi kesme taştandır.
Şekilli külahı ve alemi taştandır.
Hiç bir yerinde kitabesi bulunmayan caminin mihrabı önünde küçük hazire mevcuttur.
Cepheler kemerli kornişler ve plastırlarla hareketlendirilmiştir.
Caminin mimari üslubu Rokokodur.
Caminin minberi ahşaptır.
Kubbe ve duvarları kalem işi desenlerle bezenmiştir.
Yapı, strükrel açıdan sağlam olup yapısal durumu, yapım tekniği, malzemesi, süsleme özellikleriyle özgün durumunu büyük oranda korumuştur.
Yüksek bir set üzerinde yer alan, zemin+1 katlı, kagir cami yapısıdır.
Mihrabın önündeki hazirede, 24 Mayıs 1785 tarihli bir şahide vardır.
Bu da hazirenin en eski tarihli taşı olup Şeyh İsmail Efendi'ye aittir.
Bu durumda burada, Nuh Kuyusu Camii'nin yapımından evvel, 1770 tarihlerinde kurulmuş bir Bektaşi Tekkesi'nin var olduğu anlaşılmaktadır.
Bu tekkenin, 1826'da Vak'a-i Hayriye denilen Yeniçeri Oçağı'nın kaldırılması sırasında diğer bektaşi tekkeleri gibi yıktırıldığı ve yerine sonradan Cevri Usta'nın ruhu için bir cami yapıldığı tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder