1 Ağustos 2016 Pazartesi

İdrisköşkü Zeynep Hatun Camii, Eyüp, İstanbul

İdrisköşkü Zeynep Hatun Camii, Eyüp, İstanbul
İdrisköşkü Zeynep Hatun Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde İdrisköşkü Kerimağa Sokak ile Gümüşsuyu Cami Sokaklarının birleştiği yerde bulunmaktadır.
1521 yılında inşa edilmiştir.
Zeynep Hatun’un kabri ise Türbe sokağının sol başında ve set üzerindedir.
Etrafı demir parmaklık ile çevrilmiştir.
Lahdi sonradan yapılmıştır.
Yazısı ve şahidesi yoktur.
Mescid, kesme taştan yapılmıştır.
Çatısı ahşaptır.
1983 yılında yapı sıvanmıştır.
Dar bir alana yapılmış olduğu için yolun şekline uyulmuştur.
Sağ tarafına sığmayan minaresi mihrap yönünde ve camiden ayrı yapılmıştır.
Bu durum İstanbul’da hiçbir camide yoktur.
Büyük bir ihtimalle mescit yapıldığı zaman mahalle sokakları oluşmuştu.
Mescidin mihrabı dışa taşmıştır.
Ön kısımdaki hazire zaman içinde yok edilmiştir.
Yapıda çiçekli bir lahit kapağı bugün merdiven olarak kullanılmaktadır.
Son cemaat yerinde bir tamir kitabesi vardır.
Yavuz Sultan Selim’in, Zeynep Hatun’un kocası İdris-i Bitlisî’ye büyük bir itimadı vardı.
Ona üst kısmı tuğralı boş kağıtlar vermişti.
Bunların durum itibariyle doldurularak kürt beylerine gönderilmesini emretmişti.
Yani padişah adına gereğini yapma yetkisi verilmişti.
İran’ın fethi sırasında İdris-i Bitlisî’nin emeği çoktur.
Diyarbakır’ın fethinden sonra gösterdiği başarılardan dolayı 2000 Venedik dükası ve sekiz hilal kabzası altın ile işlenmiş bir kılıç vermiştir.
Hoca Saadeddin Efendi eserinde yazdığına göre, İdris-i Bitlisî 1521 tarihinde vefat etmiştir.
Zeynep Hatun bu mescidi 1521 yılından sonra inşa ettirmiştir..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder