21 Eylül 2016 Çarşamba

DOĞU TÜRKİSTAN (East Turkestan)

DOĞU TÜRKİSTAN HARİTASI
  1. Iydgâh Camii, Kaşgar
  2. Su Gong Ta Camii, Turpan
  3. Changsheng Liudui Camii, Urumçi
  4. Qinghai Camii, Urumçi, Tianshan Bölgesi
Doğu Türkistan Nerededir?
Doğu Türkistan, Orta Asya'nın orta bölümünde yer alan Büyük Türkistan'ın doğu kesimidir.
1949 yılından bu yana Çin Halk Cumhuriyeti'nin siyasi ve iktisadi kontrolü altındadır.
Bir ortaçağ Uygur el yazmasında "Uygurların Ülkesi" anlamına gelen, "Uygur Έli" terimi bulunmuştur.
Türkistan, batıda Hazar Denizi’nden, doğuda Altay ve Altın Dağları’na; güneyde Horasan, Karakurum Dağları’ndan, kuzeyde Ural Dağları ile Sibirya’ya kadar uzanmaktadır.
Doğu Türkistan; Türkistan’ın doğusunda ve Asya kıtasının tam ortasında bulunmaktadır.
Güneyde Pakistan, Hindistan, Keşmir ve Tibet, güneybatı ve batıda Afganistan ve Batı Türkistan, kuzeyde Sibirya ve kuzeydoğuda Çin ve Moğolistan ile sınırdır.
Doğuda Çin ve Moğolistan, kuzeyde Rusya Federasyonu, batıda Batı Türkistan ile Afganistan, güneyde Keşmir ve Tibet ile çevrilmektedir.
Çok zengin bir tarihe sahip ve görkemli görünümlü Doğu Türkistan, yüksek dağlarla, çok iyi ve ilginç çöllerle, güzel otlaklar ve ormanlarla kaplıdır.
Kadim Müslüman Türk yurdu olan Doğu Türkistan, şimdi malesef Çin zulmü altında inlemektedir.
Doğu Türkistan, her ne kadar Çin istilası ve işgali altında olsa da gönlümüz hürriyetinden taraf olduğu için, Doğu Türkistan'ı ÜLKELER kategorisine koyduk.
Yüzölçümü: Doğu Türkistan, günümüzde 1,65 Milyon km2 alanı kapsar. Önceleri resmi kaynaklara göre 1,82 milyon km2 alanı kapsardı.
Nüfus: 60 milyon
Başkenti: Urumçi
Resmi Dili: Uygur Türkçesi, Çince

Doğu Türkistan'da Dini Durum
İslam, Lamaizm (tibet Budizmi), Budizm, Taoizm, Hristiyan (Katolik, Ortodoks)

Doğu Türkistan Siyasi Haritası


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder