9 Aralık 2017 Cumartesi

RUSYA (Russia)


RUSYA'NIN KONUMU
 1. Ak Cami, Bolgar, Tataristan
 2. Almet Camii, Ufa, Başkurdistan
 3. Anıt Camii, Moskova
 4. Asan Elga Camii
 5. Aybash Camii, Aybash, Tataristan
 6. Aymani Kadirova Camii, Argun, Çeçenistan
 7. Azimov Kazan Camii, Kazan, Tataristan
 8. Burnaev Kazan Camii
 9. Çeçenistanın Kalbi (Ahmet Kadirov) Camii, Grozni, Çeçenistan
 10. Çistay (Chistopol) Camii, Tataristan
 11. Kul Şerif Camii, Kazan, Kazan, Tataristan
 12. Lale-Tulpan Camii, Ufa, Başkurdistan
 13. Mardgani Kazan Camii, Kazan, Tataristan
 14. Menzelinsk Camii, Menzelinsk, Tataristan
 15. Moskova Ulu (Moskova Merkez) Camii, Moskova
 16. Nurd Kemal Camii, Norilsk
 17. Nurullah (Sultan) Camii, Kazan
 18. Saint Petersburg Merkez (Mavi) Camii, St. Petersburg
 19. Tarihî Camii, Moskova
 20. Terekkale (Vladikafkas) Camii, Vladikafkas, Kuzey Osetya
 21. Yardyam Camii, Moskova, Rusya
Rusya Siyâsî Haritası
Rusya Nerededir?

Sınırları içinde yüz civarında milliyete mensup topluluk bulunan Asya Kıtasında bir devlettir.
Kuzeyinde: Kuzey Kutup Denizi
Doğusunda: Pasifik (Büyük) Okyanus
Batısında: Estonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Letonya, Ukrayna, Moldavya, Baltık Denizi
Güneyinde: Kazakistan, Moğolistan, Çin, Gürcistan, Azerbeycan, Hazar Denizi, Kuzey Kore, Karadeniz yer alır.
Toprak bakımından dünya ülkeleri arasında birinci, nüfus bakımından ise beşinci sıradadır.

Başkenti: Moskova
Nüfusu: 145.300.000
Yüzölçümü: 17.075.400 km2
Resmî Dili: Rusça
Dini: Hıristiyanlık
Para Birimi: Ruble

Rusya'da Demografik Durum

2002 sayımına göre Rusya nüfusunun %79,8'ini federasyonun esas unsuru olan Ruslar oluşturmaktadır. Rus nüfusunun dışında çok sayıda etnik grup da mevcuttur.
Rusya sınırları içerisinde 160 farklı etnik grubu olduğu tahmin edilmektedir.
Rusya nüfusu her ne kadar diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olsa da; km²'ye düşen insan sayısı, ülkenin kapladığı alan sebebiyle çok azdır.
Rusya nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı bölge, coğrafi olarak Avrupa toprakları olarak kabul edilen Ural Dağlarının batısında ve Kuzeybatı Sibirya'da yaşamaktadır.
Ülke nüfusunun %73' ü şehirlerde yaşarken, %27'si kırsal alanlarda yaşamaktadır.
Rusya nüfus bakımından dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi konumundadır.

Ülke nüfusu, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra düşüşe geçmiş olsa da, 2010 sayımına göre 141.927.297 'dır.
1991 yılında Rusya nüfusu tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 148.689.000'a ulaşmıştı, fakat 90'lar boyunca süren göçmenlik, ölüm oranın çok hızlı yükselmesi sebepleri ile ülke nüfusu 20 yıllık sürede azalmıştır.

Ülkede 2009 yılında, son 15 yıl içinde ilk kez 10.500 kişilik bir nüfus artışı sağlanmıştır.
Söz konusu artış, 279.906 kişinin Rusya'ya göçmesi ile oluşmuştur ki bu sayının %93 Eski Sovyet ülkelerinden olmuştur.
Rus halkının göçü ise 2000 yılında 359.000 iken 2009 yılında 32.000 inmiştir.
Şu anda 116 milyon Rus ülke sınırlarında yaşarken, ülke dışında, özellikle eski sovyet ülkelerinde 20 milyon civarında Rus yaşadığı tahmin edilmektedir.

Rusya'da doğum oranı, Avrupa ülkelerinin ortalamalarında yüksektir.
Rusya doğum oranı 2008'de her bin kişide 12.4 doğum olurken, Avrupa Birliği ortalaması ise her bin kişide 9.90'dur.
Ölüm oranı ise Avrupa Birliği ile kıyaslandığında çok yüksek kalmaktadır.
Avrupa Birliği ortalama ölüm oranı binde 10,28 iken, Rusya'da 2009 rakamlarına göre ölüm oranı binde 14,2'ye ulaşmıştır.
Hükümet bu durumu engellemek için 2007 yılında, aylık çocuk yardımını ikiye çıkararak 55 Dolar yapmış, tek seferlik ödemeyi ise ikinci çocuktan sonra çocuk başına 9.200 Dolara yükseltmiştir.
Bu uygulamalar sonrası Rusya, şu anda Sovyetler sonrası en yüksek doğum oranına ulaşmıştır.

Rusya'da Dînî Durum

Kazan'da Bütün Dinler Tapınağı, dini mimariyi çeşitli şekillerde bir araya getirmektedir.
Hristiyanlık, İslam, Budizm ve Yahudilik Rusya'nın an'anevî dinleri olup Rusya'nın tarihi mirasının bir parçasıdır.
Rus Ortodoks Kilisesi, devrimden önce Rusya'nın devlet dini olup ülkenin en büyük dini kurumudur. Rusya'da bir araştırma merkezinin yaptığı kamuoyu araştırmalarına göre katılımcıların %63'ü kendisini Ortodoks olarak tarif ederken, %6'sı Müslüman ve %1'i ise kendini Budist, Katolik, Protestan ve Yahudi olarak tarif etmiştir.
%12'si ise herhangi bir dine inanmamasına rağmen, Tanrı'ya inandıklarını ve %16'sı ise kendisini dinsiz olarak vasıflandırmıştır.
Paskalya, Rusya'da en popüler dini bayram olup çok sayıda dine inanmayanlar ve Hıristiyan olmayanlar da dahil olmak üzere tüm Rus vatandaşlarının %90'ından fazlası tarafından kutlanmaktadır.
Bir kaynağa göre, Rus nüfusunun dörtte üçünden fazlası paskalyayı geleneksel paskalya kekleri, boyalı yumurta ve pasha yaparak kutlamaktadır.
Kiev Knezliği'nin 10. yüzyılda Hıristiyanlaştırılmasından bu yana Ortodoksluk; ülkedeki hakim din olup, takriben 100 milyon vatandaşlarının kendilerini Rus Ortodoks Hıristiyanı olarak tarif etmektedir.

Kayıtlı kiliselerin %95'i Rus Ortodoks Kilisesi'nin himayesinde olmakla birlikte bazı küçük Ortodoks Kiliseleri'de bulunmaktadır.
Ancak Ortodoks inancına mensup kişilerin büyük bir kısmı mutad olarak kiliseye gitmemektedirler.
Ayrıca Katolikler, Ermeni Gregoryan ve çeşitli Protestan kiliseleri gibi küçük Hıristiyan mezhepleri de mevcuttur.

Rusya'daki Müslümanların sayısı takriben 20 milyondur.
Rusya'daki Hac Misyonu tarafından ise 2015 yılında 12 bin kişinin hacca gitmek için başvurduğunu açıklamıştır.
Rusya'da Eski SSCB devletlerinden yaklaşık 3-4 milyon civarında geçici Müslüman göçmen vardır.
Müslüman nüfusun ekseriyeti, Kuzey Kafkasya ve İdil-Ural bölgelerinin yanı sıra Moskova, Sankt Petersburg ve Batı Sibirya'da yaşamaktadır.
Rusya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsündedir.

Budizm geleneksel olarak Rusya Federasyonu'nun üç bölgesinde yaygındır:
 1. Buryatya
 2. Tuva 
 3. Kalmıkya 
Bazı Sibirya sakinleri ve Uzak Doğu bölgelerinde, özellikle Saha Cumhuriyeti ve Çukotka'da, büyük dinlerle birlikte practice Şamanist, Panteist, ve Pagan ayinleri de tatbik edilmektedir.
Dinlere mensup olma çoğunlukla etnik gruplara göre bölünmektedir.
Mesela, Slavların kahir ekseriyeti Ortodoks Hıristiyan, Türkler çoğunlukla Müslüman ve Moğollar ise genel olarak Budisttir.
Yahudilik ise Yahudi Özerk Oblastı'nda yaygındır.

Muhtelif raporlara göre nüfusun %16-48 arasının dinsiz olduğunu ortaya koymaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder