5 Temmuz 2018 Perşembe

Cihanzade (Cihanoğlu) Camii, Koçarlı, Aydın

Cihanzade (Cihanoğlu) Camii, Aydın'ın Koçarlı İlçesinde Köprübaşı Mahallesi’nde yer almaktadır.
Müderris Cihanzade Abdülaziz tarafından 1756 senesinde yaptırılmıştır.
Moloz taş ve tuğla karışımı olan cami, 9.50x9.50 m. ebatlarında kare planlıdır.

18.asrın ikinci yarısında Osmanlı mimarisine hakim olan barok üslubunda yapılmıştır.
Bu hususiyetler sütunlarda, kabartma motiflerinde ve mimarisinde tümüyle yansımıştır.
Camiye 15 basamaklı bir merdivenle çıkılır.
Son cemaat yeri dört yuvarlak sütun üzerine oturtulan üç kubbe ile örtülüdür.
Giriş kapısının etrafı mermer sövelerle sınırlandırılmıştır.
Bu kapının üzerinde H.1170 (1756) tarihli inşa kitabesi bulunmaktadır.

Kitabe:

Her kim bu camiyi kılmış, binası müstedam olsun
İlâhi ruzu mahşerde şefi-i Mustafa olsun
Sahibül hayrat velhasenat el hac Abdülaziz Efendi
                                                                              1170
.

İbadet mekanı üç sıra pencere ile aydınlatılmıştır.
İçerisi barok üslupta madalyon ve çiçek motifleri ile bezenmiştir.
Bunların arasında hayvansal motiflere de rastlanır.

Yüksek bir kaide üzerine oturtulan caminin altı çarşı olarak kullanılmıştır.
Yanında bulunan medresesi 1954 yılında tadilattan geçirilmiş ve Vakıflar Öğrenci Yurdu haline getirilmiştir.
Mihrap duvarının önünde kare planlı kubbeli Cihanoğlu’nun türbesi yer almaktadır.

I.Dünya Savaşı sırasında depo olarak kullanılmış, Yunan işgali sırasında zarar görmüş, 1950 ve 1967 yıllarında yeniden tadilattan geçirilmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder