4 Temmuz 2018 Çarşamba

Üveys Paşa Camii, Efeler, Aydın

Üveys Paşa Camisi      (Aydın)
Üveys Paşa Camii, Efeler, Aydın
Üveys Paşa Camii, Aydın'ın Merkez İlçesi Efeler'de yer almaktadır.
Aydın’ın en eski camisidir.
Cami, Kadı Muhiddin Efendi’nin oğlu Mısır Beylerbeyi Üveys Paşa tarafından 1568 yılında yaptırılmıştır.
Üveys Paşa, Başdefterdarlık ile Budin ve Mısır Beylerbeyliklerinde bulunmuştur.
Avlu içerisinde kare planlı tek kubbeli küçük bir camidir.
Yüksek kasnak üzerine oturan kubbesi kiremit kaplıdır.
Dört sütunlu son cemaat yeri kirpi saçaklıklı üç kubbecik ile örtülmüştür.
Giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır.
Mihrap ve minberinde dikkati çeken bir bezeme olmayıp sadedir.
Büyük bir ihtimalle caminin yandığı esnada içerisindeki bezemelerle birlikte tahrip olmuştur.
Cami 1899 depreminde yıkılmış, yeniden yapılmış, Yunan işgali sırasında yakıldığından 1947-1948 yıllarında tadilattan geçirilerek bugünkü durumuna getirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder