10 Mart 2019 Pazar

Yeşilli (Hisar İçi) Camii, Karesi, Balıkesir

 Yeşilli (Hisar İçi) Camii, Karesi, Balıkesir
Yeşilli (Hisar İçi) Camii, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesinde Eski Kuyumcular Mahallesi’nde yer almaktadır.
Camiyi kimin yaptırdığı bilinmemektedir.
Yalnızca cami üzerindeki kitabeden, Külahçızade Hacı Mustafa Efendi tarafından 1786’da tamir edildiği anlaşılmaktadır.
Cami, dikdörtgen plânlı, ahşap çatılı küçük bir binadır.
Yeşil renge boyandığından ötürü de halk arasında Yeşilli Cami ismiyle tanınmaktadır.
Zeminden biraz yüksekte olan caminin çift kanatlı bir son cemaat yeri vardır.
Buradaki bir merdivenden, üst kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.
İbadet mahalli oldukça basit olup, mihrabın iki yanında kaideleri duvara gömülü üçer sütun bulunmaktadır.
Sütunlar arasındaki yüzeylerin üstünde pencereler ve frizler bulunmaktadır.
Dışarıya doğru çıkıntı yapan mihrap oldukça sadedir.
Mihrabın içerisinde 19.asrın ikinci yarısında çok sık rastlanan ışın motifleriyle, tepedeki madalyonda da Allah yazısı görülmektedir.
Oldukça basit olan ahşap minber; boyanmış ve hususiyetlerini kaybetmiştir.
Giriş kapısının üzerinde altı ahşap sütuna dayanan balkon görünümünde kadınlar mahfili bulunmaktadır.
Caminin taş minaresine son cemaat mahallinden çıkılır.
Silindir gövdeli olan minarenin altında mukarnas dizileri dikkati çekmektedir.
Yeşilli (Hisar İçi) Camii, Karesi, Balıkesir
Caminin Mihrabı

Caminin Mihrab ve Minberi

Caminin İkinci Katı (Kadınlar Mahfili)

Caminin Mihrab ve MinberiNot: Fotoğraflar için Yasin ÖZKIRCA'ya çok teşekkür ederiz.
Tarihçe ise http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/TR-65923/tarihi-yapilar.html linkinden alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder