30 Kasım 2020 Pazartesi

Fethiye Camii'nin Tarihçesi, Kars

Fethiye Camii, Kars
Fethiye Camii, Kars'ın şehir merkezinde bulunmaktadır.
Cami, Osmanlı-Rus Harbi'nde, Rusya’nın Kars’ı işgali esnasında kilise olarak yapılmıştır.
Kilisenin 15-10 m. güneyine de bir Rus anıtı dikilmiştir.
Kars’ın kurtuluşundan sonra camiye çevrilmiştir.
Fethiye Camii dikdörtgen planlı olarak kesme taştan yapılmıştır.
Eserin doğu cephesinde sağlı sollu iki bölüm bulunmaktadır.
Altı basamaklı bir merdivenle çıkılan bu bölümde sütunlar arasına iç mekana girişi sağlayan kapılar yerleştirilmiştir.
Kapı girişlerinin ve buradaki pencerelerin sağ ve soluna sütunlar yerleştirilerek bu bölümlerin daha hareketli hale gelmesi sağlanmıştır.
Aynı zamanda burada sağır sivri kemerler de bulunmaktadır.
Caminin batısındaki girişin üzerinde çatıdan daha yüksek olan üç pencereli bir çatı katı da buraya eklenmiştir.
Kuzey ve güney kapılarının üzerindeki çatı bölümlerinde ise yonca yaprağı görünümünde sağır kemerler o dönemin mimarisi ile bağdaşmayacak sivri kemerli bölümler de cephede son derece hareketli bir görünüm sergilemektedir.
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Eserin kuzey, güney ve batı cephelerinde 1 m.den daha fazla dışarıya çıkıntılı, üzeri çatı ile örtülü kademeli bölümler bulunmaktadır.
Eserin dış duvarları ile çatı arasında kalan cephelere dörder sivri kemerli çatı pencereleri açılmıştır.
Üst örtünün köşelerinde birer, bunların çatı ile birleştikleri yerlerde de dörder tane baca bulunmaktadır. Caminin çatı bölümünün hemen altında onu çepeçevre kuşatan dantela gibi işlenmiş kabartma süslere yer verilmiştir.
Kars’ın soğuk oluşundan ötürü de eserin kuzey yönüne bir kalorifer dairesi eklenmiştir.
Fethiye Camii, Kars
Caminin ibadet mekanı, camiye dönüştürüldükten sonra kısmen tadilattan geçirilmiş ve orijinalliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır.
İç mekanı geniş bir tavan örtmekte olup, üzeri geometrik bezemelerle süslenmiştir.
İç kısmını çepeçevre kuşatan bir balkon düzeni bulunmaktadır.
Ayrıca bunlardan bir tanesi loca görünümünde ibadet mekanına taşırılmıştır.

Günümüzde cami olarak kullanılan bu eserin iki yanına, taş kaide üzerinde, yuvarlak gövdeli taştan ve ikişer şerefeli birer minare eklenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder