24 Nisan 2023 Pazartesi

Deliklitaş Camii, Melikgazi, Kayseri

Deliklitaş Camii, Melikgazi, Kayseri
Deliklitaş Camii Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Taceddin Velî Mahallesi'nde, Tâceddin Velî ve Deliklitaş Mahalleleri'nin kesiştiği Bilgin Sokak’ta  yer almaktadır.
Camiye ait herhangi bir kitabe mevcutdeğildir.
İnşa kitabesi olmamasına ve son yıllarda pek çok kısmı yenilenmiş olmasına rağmen 18.yüzyıl içinde yapılmış olduğu ileri sürülmektedir.Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. 
Kuzeyde üç bölümlü son cemaat mahalli ve güneydeki doğu batı doğrultusunda atılmış üç kemer sırası
ile dört sahna ayrılmıştır. 
Üzeri kırma çatılı ve kiremit kaplıdır.

Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Son cemaat mahalli dairesel kesitli taş sütunlara atılmış yuvarlak kemerlerle biçimlendirilmiştir.
Son cemaat mahallinin üzeri güney kuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişlerle oluşturulmuş düz
dam şeklinde örtülmüştür. 
Caminin kuzey duvarında giriş kapısının iki yanındaki pencerelerin yanlarında birer mihrabiye bulunmaktadır.
Mihrabiyeler beş köşeli niş şeklinde düzenlenmiş ve alınlığı altı köşeli yıldızla kenarlarda
selvi kabartmalarıyla süslenmiştir.
Camiye kuzey duvarının ortasına açılmış basık kemerli kapıdan geçilerek girilmektedir.
Giriş kapısının üzerinde dikdörtgen formlu bir pencere yer almaktadır. 
İbadet mekanı kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir plân arz etmektedir. 
İbadet mekanı doğu-batı doğrultuda duvarlara atılmış sivri kemerlerle mihraba paralel dört sahın olarak düzenlenmiştir. 
Caminin İkinci Katı (Kadınlar Mahfili)
Üst örtü, cami beden duvarlarına ve kemer duvarlarına güney-kuzey doğrultuda yerleştirilmiş ahşap
kirişler üzerine düz toprak damdır. 
Toprak dam, 1971 yılındaki tadilatta betonarme olarak yenilenmiş ve kiremitli kırma çatıyla kapatılmıştır. 
İbadet mekanının kuzeyinde yakın zamanlarda yenilenmiş kadınlar mahfili yapılmıştır.
Cami harimi güney ve kuzey cepheye açılan ikişer, doğu ve batı cepheye açılan dörder pencere ile aydınlatılmıştır. 
Pencereler içe doğru genişleyen mazgal tipte düzenlenmiştir. 
Caminin minber ve mihrabı mermer malzemeden yakın tarihlerde yapılmıştır. 
Caminin tek şerefeli, silindirik gövdeli minaresi ise 1971 yılında binaya eklenmiştir.
Camide son cemaat mahallindeki mihrabiyelerin altı köşeli yıldız ve selvili kabartmaları dışında süsleme mevcut değildir.
Duvarlarda düzgün kesme ve moloz taş, üst örtüde ahşap kullanılmıştır.
Cami, günüze sağlam bir şekilde gelmiş olup ibadete açıktır.
Caminin Son Cemaat Mahalli


        Kaynaklar:
  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.277, 278, 279.
  2. Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 56.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder