10 Mart 2010 Çarşamba

İPLİKÇİ CAMİİ, MERAM, KONYA


Mabet yeni cadde açılırken çukurda kalmıştır. 
Eskiden mabedin önünde mesciler içine giden şimdiki kapısının seviyesinde bir yol varmış. 
Buradan geçenlerin gözleri tamamen tuğla ile yapılan bu binanın üstünde düğümlenir. 
Kapısı kuzeye açılan binanın içten içe eni 37.90, derinliği batıda 20.60, doğuda 20.15 metredir. Kuzeyine birisi kapısının üstünde olmak üzere yedi, kıblesine dört, doğu ve batısına iki’şer pencere açılır. Kıblesine ve kuzeyine 6’şar pencere vardır. Caddeden mabedin avlısına 10 basamaklı taş merdivenle inilir.Kitabesinde tamir ve tecdid esnasında KONYA’ya hükmeden hükümdarın adı anılmamıştır. 
O vakit Konya ve havalisi selçuk saltanatının çökmesinden doğan bir perişanlık ve kararszlık içinde bulunduğu için olacak ki Ebubekir dua edecek ve kitabesini adıyla söyleyecek bir hükümdar ve sultan bulamadığından mutade aykırı hareket etmiştir.

İplikci cami sinde en az dört devrin mimari hususiyetlerini, inşa malzemelerini buluyoruz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder