20 Ağustos 2010 Cuma

İplikçi Camii, Meram, Konya

İplikçi Camii, Meram, Konya
Konya Meram ilçesinde Alâeddin Tepesi’nin doğusunda, Kürkçü Mahallesi’nde, Alâeddin Caddesi’nde bulunan İplikçi Camisi’nin yanındaki medresenin vakfiyesinden öğrenildiğine göre; Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemseddin Altun-aba tarafından yaptırılmıştır. 
İnşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 
Bununla beraber caminin mimarî üslubu ve ilgili vakfiyesine istinaden cami ve yanındaki medresenin XII. yüzyılın sonlarında yapıldığı bilinmektedir.
Cami ilk yapıldığı yıllarda ilk banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, daha sonra Ahmed Bey Camii ismiyle anılmıştır. 
Bitişiğindeki Altun-aba Medresesi’nin vakfiyesinde belirtilen İplikçi Necibüddin Ayaz’ın bu medresenin mütevellisi olması ve yakınında da İplikçiler Çarşısı’nın bulunması münasebetiyle cami, İplikçiler Camii ismini almıştır.
İplikçiler Camii, günümüze orijinal şekliyle gelememiş, değişik zamanlarda tadilattan geçirilmiştir.
Ahmed Eflaki’nin “Ariflerin Menkibeleri” isimli eserinde bu caminin inşası ile alakalı bazı bilgiler bulunmaktadır.
“ Seyyid Selahaddin bir gün Konya’ya geldi. 
Ebülfazl Mescidinde Cuma namazında bulundu. 
O gün Mevlana hazretleri vaaz ediyordu.” 
Bu sözlerden caminin XIII. yüzyılın ortalarında önemli bir dini merkez olduğu anlaşılmaktadır.
Günümüzdeki mihrabın altında bulunan mozaik kakmalı mihrap, XIII.yüzyılın başlarına tarihlendirilmektedir.
Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre de Kişci Mesudzade Hacı Ebubekir tarafından 1333 yılında genişletilerek yenilenmiştir. 
Bunun yanı sıra 1431 tarihli bir vakfiyede de caminin Turgut oğlu Ebülfazl Ahmet Bey tarafından yenilendiği belirtilmiştir.
Sonraki yıllarda yangın sonucu harap olmuş, 1584 yılında şehrin tüccarlarından Hacı Emrullah tarafından yeniden tamir edilmiştir.
Caminin planı ile ilgili bazı çelişkiler bulunmaktadır. 
Prof. Dr. Selçuk Mülayim’den öğrendiğimize göre 1939 yılında yapılan tadilat esnasında caminin yanında bir başka yapı daha oraya çıkmıştır. 
Cami muhtemelen bugün mevcut olmayan medresenin duvarına bitişikti. 
Bugün cami duvarında görülen kemer izinin medreseye ait olması ihtimal dahilindedir. 
Bununla beraber, caminin güney cephesi duvarı önünde yapılan kazıda eski bir minareye ait temel kalıntıları bulunmuştur. 
Bu kalıntıların ilk camiye ait olduğu sanılmaktadır.
Caminin, birçok kez açılan cadde nedeniyle yıktırılması düşünülmüş, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1945’de tadilattan geçirilmiş, Konya Müzesi’nin l951’de Klasik Eserler bölümü olmuş, l960 yılında yeniden ibadete açılmıştır.
Günümüzde çevresindeki yol sebebiyle çukurda kalan caminin beden duvarları ile minaresi yükseltilmiştir. 
Eski fotoğraflarda minaresinin oldukça güdük olduğu görülmektedir. 
Bugün önceki minareye göre yüksek bir tuğla kaide üzerinde silindirik gövdeli olarak yükseltilmiştir.
Caminin duvarları kesme taş ve tuğla dizilerinden örülmüştür. 
Duvarlar üzerinde düzenli sıralar halinde pencereler açılarak içerisi iyi bir şekilde aydınlatılmıştır.
İbadet mekânı 30.00x40.00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı olup, XIII.yüzyıl Selçuklu plan şemasına uygun bir şekildedir. 
Mihrap duvarına enine gelişen plan şekliyle orta sahın daha geniş tutulmuştur. 
Mihrap duvarına dik olan yedi nef birbirlerine kemerlerle bağlanan örtü sistemi altında üç koridor halindedir. 
Girişten sonraki yan mekânlar çapraz tonozlarla, mihrap duvarına bitişik nef beşik tonozla örtülmüştür.
Giriş ile mihrabı birleştiren eksen üzerinde üç sahın boyunca üç kubbe camiin planına ilginç bir görünüm vermektedir.
Günümüzde sıva ile örtülü iç mekanda XIX.yüzyılın barok üslupta bezenmiş mihrabının altında orijinal mihrap bulunmaktadır. 
Orijinal mihrap Anadolu Selçuklu sanatının en eski örneklerindendir. 
Firuze, mor çinilerin oluşturduğu geometrik kompozisyonlu çerçeve ile çevrili mihrapta firuze,lacivert renkte çinili ve rumi kompozisyonlu ikinci bir çerçeve görülmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder