24 Ağustos 2010 Salı

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii, Altındağ, Ankara

 Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii, Altındağ, Ankara
Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesi, Aslanhane Mahallesi, Samanpazarı semtinde, Atpazarı Yokuşu üzerinde bulunan cami meyilli bir araziye yapılmıştır.
Ahiler Devri’ne ait cami o dönemde Ankara camileri arasında en büyük cami olma özelliğini taşıyor.
Minberindeki kitabeye göre 689 H (1289-1290 M.) tarihleri arasında Ahi Şerafeddin'in babası Ahi Hüsameddin ile amcası Ahi Hasaneddin tarafından tarafından yaptırılmıştır.
Minberin kitabesinde:
“Din ve dünyanın imdatcısı Keykavus oğlu Sultan Ebu’l feth Mesud’un sultanlığını, cümle mahlukatı doğru yola sevk eden Allah ebedi kılsın, saltanatın zamanında fütüvvet ve mürüvvet sahiplerinden iki kardeş Allah’ın rızasını dilemek için bu camiyi 689 yılında yaptılar. 
Allah her ikisinin ömürlerini uzun etsin ve hasenatlarını kabul buyursun, suçlarını bağışlasın” yazmaktadır.
Kitabede bahsedilen iki kardeşin caminin içinde bulunduğu külliyeye adını veren Ahi Şerafeddin’in babası Ahi Hüsameddin ve amcası Ahi Hasaneddin olduğu kabul edilir.
Bu bilgiler ışığında caminin Ahi teşkilatı mensuplarından Ahi Şerafeddin adına yapıldığı anlaşılmaktadır.

Eğimli bir arazi üzerinde yapılan caminin türbe duvarına gömülü bir antik arslan heykelinden dolayı  Arslanhane Camii ismi verilmiştir.
Minberindeki bir kitabeye göre caminin mimarı Ebubekiroğlu Mehmet’tir.
Ankara’daki Roma ve Bizans dönemi yapılarından toplanan taşlarla yapılmıştır. 
Mihrap yönünde uygulanmasına dikdörtgen planlıdır.
Duvarlar moloz taştır.
Yer yer devşirme malzeme ve tuğla kullanılmıştır.
Cepheler dıştan oldukça sade olup, doğu-batı ve kuzeyde birer taç kapı ile hareketlendirilmiştir.
Ahşap tavanlıdır.
İbadet mekânı, 21,5x24 metre ölçüsünde, uzunlamasına 5 sahınlı olup, üzerini örten ahşap çatıyı altışardan dört sıra halinde 24 yuvarlak ağaç sütun taşımaktadır. 
Burada Roma dönemine ait korinth üslubunda mermer sütun başlıkları kullanılmıştır.
İbadet mekânının tavanı ahşap oymalı olup, içerisi 12 pencere ile aydınlatılmıştır.
Caminin içerisine doğu, batı ve kuzeyden üç kapı ile girilmektedir.
Sütunların Roma devrine ait çeşitli üsluplarla başlıkları vardır.
Tek şerefeli minaresi ise Selçuklu minarelerinin genel karakteristiğini yansıtıyor.
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait cami 1992 yılında genel müdürlük tarafından kısmen restore edildi. Bin metrekare arsa alanı ve 750 metrekare iç alanı bulunan caminin kapasitesi bin kişiliktir.
Isınma sistemi soba ile sağlanan camide bir imam bir de müezzin görev alıyor.
Cami, Ahi Şerafeddin Vakfına aittir.
Arslanhane Camii, 2010-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder