24 Ağustos 2010 Salı

Ağaç Ayak (Ağaçoğlu) Camii, Altındağ, Ankara

 Ağaç Ayak (Ağaçoğlu) Camii, Altındağ, Ankara
Akbaş Mahallesi, Ulucanlar caddesi üzerinde yer alan camii 1117 H. (1705-1706) yılında yapılmıştır.
Meyilli bir arazi üzerinde boyuna dikdörtgen planda ve kerpiç duvarlı camii' nin duvarları üzerinde mukavemeti artırmak gayesi ile bol miktarda ağaç hatıl ve direklerin kullanılmış olmasından dolayı Ağaç Ayak Camii adını almıştır.

Kırma çatılı ve ahşap tavanlı caminin tavanı güzel bir görünüş arzetmesine ve eski ahşap işçiliği yansıtmasına rağmen muhakkak ki orijinal değildir. sadece kuzey cephe tuğladan yapılmış ve ağaç hatıllarla takviye edilmiştir.
 Ağaç Ayak Camii, Altındağ, Ankara
Giriş kapısı üzerinde ve yanlarındaki pencereler üzerinde tuğladan sivri kemerli alınlıklar bulunmakta, kuzey cephede mahfile açılan pencerelerin içleri kapatılmış ve küçük tezyini birer niş şeklini almıştır.
Kuzeybatı köşede bulunan ağaçlar pahlıdır.
Minare ahşap ve yüksekliği azdır.
Bazı kısımlarda, bilhassa mahfilin alt tavanındaki işçilik ve malzeme tavanla ayrılık göstermektedir.
Düz tahtalar üzeri ince çıtalarla kare bölümlere ayrılmış olan tavanda çıtaların kesiştiği yerlere baklava halinde ufak tahta plakalar konmuştur.
Orta kısımda 6 kenarlı bir göbek tavan yüzeyinden çıkıntı teşkil edecek şekilde yapılmış ve etrafı aşı boyalı nakışlarla süslenmiş, kenar pervazları ile çevrilmiştir.
Orta göbeğin içi ise birbirine geçmiş daireler ve bu daireler ortasında ışınlı yıldızlarla tezyin edilmiştir.
 Ağaç Ayak Camii, Altındağ, Ankara
Kuzey taraftaki mahfili iki ahşap direk taşımakta olup, mahfilin orta kısmı yanlara göre balkon şeklinde ileri doğru çıkıntı teşkil etmektedir.
Kenarları aşı boyalı nakışlarla tezyin edilmiş mahfilin nakışları tavan nakışlarından daha eski olduğunu gösterir.
Kıble duvarı ortasındaki alçı mihrabı mücessemdir.
Tavan hizasına kadar yükselen mihrap en üstte bir sıra palmetle nihayetlenir.
Mihrap nişi 5 kenarlı ve köşelerde 2 sütunçe ile süslenir.
 Ağaç Ayak Camii, Altındağ, Ankara
Niş üzeri mukarnaslarla ve nişin iç yüzeyi alçak kabartma ve geometrik geçme motiflerle köşe dolgularıda aynı şekilde motiflerle süslenmiştir.
Mihrap nişinin etrafını 3 bordür çevreler.
Dışta ve içte Kelime-i Tevhid yazılı, iki bordür arasında birbirine geçmiş ovallerle süslü ikinci bir bordür bulunmaktadır.
Mihrabın üzerinde üst üste 3 kitabe bulunur ki,bunlardan ortadaki iki parçalıdır.
Ahşap minberin merdiveni altındaki üçgen pano geçmeler halinde yapılmıştır.
Bütün yüzey hatayi, rumi ve kıvrık dallarla bezenmiş nakışlarla kırmızı, siyah, sarı renkler kullanılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder