24 Ağustos 2010 Salı

Hacı Musa Camii, Altındağ, Ankara

 Hacı Musa Camii, Altındağ, Ankara
Hacı Musa Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Altındağ Belediyesi’nin güney tarafındaki yolun altında, Eski Yol Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Üzerinde yazan kitabeye göre Hacı Musa oğlu Seyfeddin tarafından 1432 yılında yaptırıldı. 
Giriş kapısının üzerinde alçı çerçeve içerisinde sülüs yazı ile iki satırlık kitabesi vardır. 
Kapının sağında yine alçı bir çerçeve içerisinde rik’a ile yazılmış üç satırlık kitabesi bulunmaktadır.
Cümle kapısı cevizden olup, oymalarla süslenmiştir.
Korkuluk şebekelerinden soldan üçü kezalik, sağdan üçü sonradan yapılmıştır. 
Cami, 17. ve 18. yüzyıllarda tamirat görmüştür.
1975 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamiratı yapılan cami, daha sonra ise Altındağ Belediyesi tarafından tadilattan geçirilmiştir.
Cami, dikdörtgen planlı, çatılı, ahşap yapısı ile dikkat çeken bir eserdir.
Duvarları taş temel üstüne oturan kerpiç örgülü ve sıvalıdır.
Cami ortada iki sütuna, yanlarda duvarlara oturmakta, tuğla örgülü üç sivri kemerle dışa açılıyor.
Kemer araları sonradan camekanla kapatıldı.
Son cemaat yerinin üst katına mahfel uzatıldığından cephenin üstüne üç adet pencere açıldı. 
Son cemaat yerinin iki yanı kapalıdır. 
Pencerelerin üzerinde Kelime-i Tevhit yazılıdır. 
Son cemaat yeri iki kısa sütun ve üç tuğla kemere dayanan bir saçak ile örtülmüştür. 
Hacı Musa Camii, Altındağ, Ankara
Caminin Minaresi
Minare, son cemaat yerinin sağında ve kuzey cephenin batısına bitişmektedir. 
Kare planlı, kesme taştan yapılmış kaideden sonrası tuğla olarak devam eder. 
Uzun gövdesinin sıvası son onarımda temizlenmiştir. 
Şerefe altı kirpi saçaklıdır.
Minarenin sağındaki çeşmesinin altı mermer olup 1284H/1867M. yılında tamir olduğuna dair bir kitabesi vardır. 

Caminin Çatısı
Caminin çatısı alaturka kiremit kaplıdır.
Caminin üç cephesi sadedir. 
Oldukça yüksek ahşap tavanı beden duvarlarına oturmaktadır. 
Bursa kemerleri ile direklere oturan kirişlerde kalem işi nakışlar vardır. 
Son cemaat yerinin sağında imam odası, solunda mahfele çıkış merdiveni vardır.
Basık kemerli giriş kapısının ahşap kanatları oyma tekniğinde yapılmış rûmi motifleri ile doldurulmuş. 
Üstünde bir satır yazı işlenmiştir. 
Tavan kenarlarını çevreleyen iki sıra pervaz kalem işi nakışlarla süslüdür.
Ahşap çıtalarla karelere bölünen tavanda karelerin köşeleri pulludur.
Tavanın ortasındaki altıgen göbeği üç sıra pervaz kuşatıyor. 
Kalem işi süslü göbek geometrik geçmelerle dolduruldu.
Caminin tavanı çok güzeldir. 
Kenarlarında renklerle yapılmış iki sıra halinde su vardır. 
Tavan göbeğinde Türk kalem işçiliğinin en güzel örneği vardır. 
Pencere kenarlarında ve üstlerinde de süslemeler bulunmaktadır. 
Kuzeydeki ahşap Müezzin mahfilinin altı da zarif işleme ve süslemelerle bezenmiştir.
Mahfilin köşk çıkıntısının kalem işi süslemeli altı da çıtalarla karelere bölünmüştür.

Caminin Kapısı 
Caminin orijinal kalan kısmı sadece cevizden yapılan kapılarıdır.
Kapısı ve köşk kısmı sivri kemerlidir. 
Kapının ve köşk kısmının üstünde palmet sıraları görülür. 
Külâhı da geometrik süslemelidir. 
Kapı kanatları yoktur. 
Alt pencereleri ahşap kanatlara sahiptir. 
Kalem işi nakışlı pervazlarla çevrilidir.
Üstte kelime-i tevhid yazılıdır. 

Mihrabı
Caminin alçı mihrabı tavana kadar yükseliyor. 
Beş kenarlı mihrap nişinin içi ince dallardan oluşan ve birbirine dikine dolanan geçmelerle süslenmiştir. 
Mihrabın kenarlarında iki sıra halinde Kelime-i Tevhîd yazılıdır. 
Nişin çevresini dolaşan üç sıra silmeden içte ve dıştaki yazı, aradaki geometrik geçmelerle süslenmiştir. 
Üstü bir sıra yazıdan sonra mukarnaslı kavsara ile bitmektedir. 
Geleneksel bir Ankara mihrabına sahip caminin cevizden yapılmış ahşap minberi farklı bir işçilikle yapılmış ender bir eserdir.
Minberin üzerinde asılı ahşap oyma Lailahe İllallah levhası asıldır. 
Yan aynalıkları çizgi ile yapılmış geometrik şekillerle süslüdür. 
Mihrap tarafında girift karelerin hakim olduğu desenler, duvar tarafında karelerin içinde ok ucu şeklinde uçları olan çarpı işaretleri bulunmaktadır. 
Korkuluklarda geometrik geçmeler ve rumilerin işlendiği panolar var.
Hacı Musa Camii'nin Mihrab ve Minberi
Caminin inşa kitabesinin Türkçesi: 
Bu mübarek mescidi Hacı Musa oğlu Hacı Seyfeddin sekizyüzotuzbeş yılında imar etti.

Vakfiyesi bilinemeyen, cami kitabesine göre Hacı Musa oğlu Seyfeddin tarafından 835H./1432 M. yılında yaptırılmıştır. 
Tartışmalı olan bu tarihi 15. yüzyıl olarak genelleştirmek şimdilik en doğrusudur.
17- 18. yüzyıllarda onarım gördüğünü ahşap tavanı, pencere kanatları ve mihrabından anlamak mümkündür. 
1923 yılında Evkaf idaresince tamir edildiğine dair bir kitabe daha vardır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder