28 Ağustos 2010 Cumartesi

Kadı Mürsel (Hacı Hasan) Camii'nin Tarihçesi, Meram, Konya

Kadı Mürsel (Hacı Hasan) Camii, Meram, Konya
Kadı Mürsel (Hacı Hasan) Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi, Kürkçü Mahallesi Arapoğlu makasında Fahreddin Paşa Parkına giderken sol köşede yer almaktadır.
Cami, Konya Hükümet Konağı’nın batısında Arapoğlu Makası'nın başında, Rampalı Çarşı'nın biraz ilerisindedir. 

Bu camiyi, kitabesinden öğrenildiğine göre Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında Hacı Mustafa oğlu Mürsel Bey, 1409 tarihinde yaptırmıştır.

Mabedin havlu kapısı doğuya açılır.
Caminin mimari bir değeri yoktur.
Kitabesi; Hükümet civarındaki Gözlülü Hacı Halil Ağanın yenilediği Hacı Hasan Camii'nin kıble duvarına konulmuştur.
Bu kitabeden Hacı Mustafa Oğlu Mürsel'in Karamanoğlu Mehmed bey'in hükümdarlığı zamanında 812 Hicret yılında [ 1409 M. ] yalnız bir cami yaptırdığı anlaşılmaktadır.
Bu kitabenin solunda mermer üzerine küfi hat ile kazılmış çok güzel basite = Güneş saati vardır.
Cami, Medrese ve tekkeden teşekkül eden bu Külliye; Osmanlılar Konya'yı aldıkları zaman harap vaziyette imiş.
Vakfa Köse Muallim Sinan adında birisi tasarruf ediyordu.
Her gün Kadı Mürsel adına Kur'an dan iki cüz okumak şartı ile gelirinden faydalanıyordu.
Caminin banisi Kadı Mürsel; Karamanoğlu 2. Mehmed'in Kazıaskerlerinden idi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder