18 Ağustos 2010 Çarşamba

Şepsefa Hatun Camii, Fatih, İstanbul

Şepsefa Kadın Camii, İstanbul'un Fatih İlçesi’nde, Zeyrek semtinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunmaktadır.
Halk tarafından yanlış olarak Zeyrek Camii diye tanınmaktadır.
1787 yılında inşa edilmiştir. 
Caminin banisi, I. Abdülhamit’in eşi Fatma Şepsefa Hatun’dur. 
Şepsefa Hatun, camiyi oğlu Şehzade Mehmed’in hatırası için yaptırmıştır. 
Camii,  Sıbyan mektebi ve yol çalışmaları esnasında eski yerinden kaldırılmış olan çeşmeleriyle düşünüldüğü zaman, bir külliye olarak tasarlandığı görülmektedir.
Tek kubbeli olarak inşa edilmiştir. 
Caminin duvar örgüsü, kesme taş ve tuğladandır ve mimari üslubu baroktur. 
Harim tavanı kubbedendir ve kubbe, on altı pencereli bir kasnak üzerine oturtulmuştur. 
Bu kubbe, yapının köşelerindeki dört küçük kubbecikle desteklenmiştir. 
Son cemaat yeri 5 sütunlu olup, bunlar yukarıdaki dışa kapalı mahfel kısmını taşımaktadır.
Caminin sağ tarafındaki tek şerefeli minaresi de kesme taştan inşa edilmiştir. 
Merdivenle çıkılan caminin giriş kapısı üzerinde Şeyhülislam S.Yahya Tevfik’in (1715-1791)  9 satırlı, 20 mısralık talik yazılı ile h.1200 (1787) tarihli kitabesi bulunmaktadır. 
Bu kitabenin 2. kıtası: 
“ Şehzade Hazreti Sultan Mehmed Maderi 
Fatma altıncı kadın Şebsafa Fahrünisa 
Yaptı bir cami mahalli lâyıkında biriyâ 
Etti zuhrü âhret makbul olan ruzu ceza”. 
Camiyi yaptıran Şepsefa Hatun, caminin haziresinde medfundur. 
Yüksek bir set üzerine oturtulan cami, yol çalışmaları sonrası cadde kotunun altında kalmıştır.
Şebsafa Hatun’un h.1200 tarihli (1787) mezarı caminin arkasındadır. 
Ayrıca sol tarafta klasik üslupta üzeri örtülü sıbyan mektebi yapıya eklenmiştir.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder