30 Ağustos 2021 Pazartesi

Kurşunlu Cami, Kocasinan, Kayseri

Kurşunlu Camii, Kocasinan, Kayseri

Kurşunlu Cami, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'nde Mimar Sinan Parkı içerisinde şehir meydanının hemen yakınlarında İstanbul Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami, Hacı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Kitabesinden öğrenildiğine göre Mimar Sinan tarafından 1576 yılında yapılmıştır.
Ahmet Paşa, Şam beylerbeyi iken emekli olarak istanbul'a gelip yerleşen ve soyu Halid Bin Velid’e dayanan bir devlet adamıdır.
Kendisine, Tomarza ve havalisi tahsis edilmiştir.

Bu caminin ilk inşasında hamam, sıbyan mektebi, imaret, han ve çeşmesi ile birlikte külliye halinde idi. Ancak günümüze yalnızca cami gelebilmiştir.
Caminin kapısı üzerinde mermer kitabesinin mealen anlamı şöyledir:

Şehr-i Zilhiccede urmuşsun anal bünyadın
Diyalarım hasredegin sahibine ola dua
Oldu mamur-u vilayet didim ana tarih
Yapalı Kayseri’de camiin Ahmet Paşa
”.
 (Bu binanın temeli zilhicce ayında atıldı. 
Dilerim dünya durdukça sahibine dua edile. 
Bu tarihte bu şehir mamur oldu. 
Bunu Ahmet Paşa Kayseri’de yaptırdı.)

Cami kesme taştan Klasik Osmanlı mimarisi üslubunda yapılmıştır. 
Kare planlı ibadet mekanının üzerini pandantiflere oturan yuvarlak kasnaklı merkezi bir kubbe örtmüştür.
İbadet mekanının köşelerindeki dayanaklarla caminin daha dayanıklı olması sağlanmıştır.
Caminin mermer giriş kapısı çift revaklı son cemaat mahalli yapıldığı dönem için oldukça karakteristiktir.
Mihrap ve minberi mermerden olup, günümüze orijinal konumu ile gelebilmiştir.
Yanında kare kaide üzerinde yükselen tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Kayserililer, Mimar Koca Sinan’ın eseri olması sebebiyle Kurşunlu Camii'ne ayrı bir değer verirler.
Caminin kubbesi ve üzerine kurşun döküldüğü için halk arasında, ”Kurşunlu Cami” diye tanınmaktadır.
Dört büyük ayak üzerine oturan yüksekçe kubbesiyle merkezi bir mekana sahiptir.
Kapısı kuzeydedir.
Taç kapının portalindeki işlemeleri oldukça güzeldir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder