30 Kasım 2021 Salı

Araplar Camii, Seydişehir, Konya

Araplar Camii, Seydişehir, Konya
Araplar Camii, Konya'nın Seydişehir İlçesi Ulukapı Mahallesi 713. Sokakta bulunmaktadır.
Caminin yerinde eskiden küçük bir mescid (Küçük Mescid) vardı.
Daha sonra bu mescid yıkılarak yerine Araplar Camii inşa edildi.
Caminin Minaresi
Eski mescidin ne zaman ortadan kalktığı bilinmemektedir. 
Halk arasında Güccük Mescidi veya Mescid Camii de denmektedir.
Mescid Konya İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi’nde sergilenen kitabesine göre II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında H.635/M.1237 yılının Muharrem (Ağustos-Eylül) ayında yaptırılmıştır (Erdemir, 2009, s. 122). 
Kitabenin Metni

Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
Fi eyyam devlet es-sultan
El-muazzam Gıyase’d-dünya ve’d-din Ebu’l-feth
Keyhüsrev bin Keykubad bin Keyhüsrev Kasım Emirü’l-Mü’minin
Fi tarih şehr-i Muharrem seneti hamsin ve selase sittemie
Manası
Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile. Dünya ve dinin koruyucusu, müminlerin emirinin yardımcısı,
fetihler babası, büyük sultan Keyhüsrev oğlu Keykubad oğlu Keyhüsrev’in saltanatı günlerinde 635 yılı
Muharrem ayında.
 

Araplar Camii'nin Konumu, Seydişehir, Konya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder