24 Haziran 2017 Cumartesi

LÜBNAN'IN TRABLUŞŞAM ŞEHRİNDEKİ CAMİLER

LÜBNAN BÖLGELER HARİTASI VE TRABLUŞŞAM'IN KONUMU
 1. Argun Şah Camii (Arghoun Shah Mosque)
 2. Bahâ Camii [(AlBahaa Mosque),(مسجد البهاء)]
 3. Büyük Mansûrî Camii
 4. El Azm Camii
 5. El Burtâsî Camii
 6. Hamîdî Camii
 7. İtânî Camii
 8. Kokulu Camii
 9. Mahmut Bey Camii
 10. Rahman Camii
 11. Rasûl Camii
 12. Tabbâre Cami
 13. Tahhâm Camii
 14. Takva Camii
 15. Tevbe Camii
 16. Tînâl Camii
 17. Üveysiye Camii
 18. Vefâ Camii
 19. Halil Rahmân Camii (Khalil Al Rahman Mosque),(مسجد خليل الرحمن )
 20. Muallak Camii (جامع المعلّق)
 21. Muhammedü'l Emîn Camii (مسجد محمد الأمين)
 22. Zafer Billâh CamiiTrabluşşam Nerededir?

Trablusşam, Lübnan’ın Şimal vilayetinin merkezidir.
Başkent beyruttan sonra Lübnan'ın 2. büyük şehridir.
Beyrut’un 85 km kuzeyinde bulunmaktadır.
Şehrin nüfusu 500.000 kişidir.
Nüfusun yaklaşık %80'i Sünni Müslüman olmakla beraber Hristiyan ve Arap Alevileri de bu şehirde yaşamaktadır.
Antik Çağda önemli bir Fenike şehri olan Trablusşam daha sonraki tarihlerde Perslerin, Romalıların, Müslüman Arapların, Haçlıların ve Memlukların idaresinde kaldıktan sonra1516'da Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi esnasında Osmanlı topraklarına katıldı.
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Trablus ismini taşıyan iki tane şehir olduğu için Osmanlılar Lübnan'daki bu şehre Trablusşam, Libya'daki şehre ise Trablusgarp ismini verdiler.
I. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızların işgali altına giren Trablusşam 1946’da Lübnan’ın bir şehri haline geldi.
Lübnan’ın sahip olduğu tek adalar Trablusşam şehrinin hemen açıklarında yer alan dört adet adacıktır.
En büyüğü Palmiye adaları veya Tavşan adası olarak adlandırılmaktadır.
Bu ada, UNESCO tarafından Dünya mirası ilan edilmiştir.
Kamp yapılması ve ateş yakılmasının yasak olduğu bu adada yeşil kaplumbağalar ve ender görülen kuşlar yaşamaktadır.
Adada Roma ve Haçlı devletlerinden kalma kalıntılar da vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder