8 Kasım 2017 Çarşamba

NİJER (Niger)


NİJER'İN KONUMU
 1. Agadez Ulu Cami, Agadez
 2. Ahmediye Camii, Tera Bölgesi
 3. Ebu Lamine Camii, Niamey
 4. Emir Sultan Camii, Niamey
 5. Bouza Camii, Bouza
 6. Büyük Cami, Niamey
 7. Afrikalı Müslümanlar Birliği Camii, Niamey (Mosquée Agence des Musulmans d'Afriques)
 8. AMA Camii, Niamey (Mosquée AMA)
 9. Bangare Camii, Bangaré (Mosque Bangare)
 10. Bazazaga Camii, Bazazaga (Mosque Bazazaga)
 11. Boukoki Camii, Niamey (Mosquée de Boukoki)
 12. Bouza Ulu Cami (Bouza Grande Mosque)
 13. Cuma Camii, Bouza (Mosque  Vendredi)
 14. Çinli Camii, Niamey (Mosquée Cite Chnoise)
 15. El Mustafa Büyük Camii, Niamey (Grande Mosquée Al-Moustapha)
 16. Eski Cami, Niamey (Ancienne Mosquée)
 17. Hz.Bilal Camii, Niamey (Mosquée Bilal)
 18. İmam-ı Azam Ebu Hanife Camii, Niamey (Mosquée Imam Abou Hanifa)
 19. Kennedy Köprüsü Büyük Cami, Niamey (Grande Mosquee Pont Kennedy)
 20. Koutougou Camii, Koutougou (Mosquée de Koutougou)
 21. Nur Camii, Bilma (Jamma  Noor  Masjid)

NİJER SİYÂSÎ HARİTASI
Nijer Nerededir?

Nijer Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında bulunan ve denize kıyısı bulunmayan bir parlamenter cumhuriyet ülkesidir.
Nijer kuzeyde Cezayir ve Libya, doğuda Çad, güneyde Nijerya ve Benin, batıda ise Burkina Faso ve Mali ile komşu konumundadır.
Nijer cumhuriyeti Mali, Songhai, Kanem-Bornu ve Sokoto gibi imparatorlukların yer aldığı topraklarda kurulmuştur.
Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur.
Ülke büyük bir Afrika nehrinin adını taşımaktadır.
Toprakların %55 çöl ya yarı-çöldür.
Resmi işlemlerde Fransızca kullanılmaktadır.
Ülkenin başkenti Niamey'dir.

Nijerya'da Dini Durum

Nijer içerisinde en yaygın din İslam'dır.
Ülke nüfusunun %80'i islam dinine göre yaşamakta olup, geri kalan %20'lik bir kısım ise Hristiyan ve diğer yerel dinlere inanmaktadır.


Nijer'e İslamiyet Ne Zaman Ulaştı?

Tarihi kayıtlara göre bugünkü Nijer topraklarına İslâmiyet 10. yüzyılın sonlarına doğru Berberiler vasıtasıyla ulaşmıştır.
Ancak çok eskiden bu yana Nijer topraklarının bir kısmına hükmeden Gao Krallığı'nın 6. kralının adının Za Ali Fay olması bu bölge halkının çok daha önceden İslâm'la tanışmış olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.
Kuvvetli olan ihtimal de Nijer halkının İslâm'ı daha 7. yüzyılda Ukbe bin Nâfi'in Kuzey Afrika'da gerçekleştirmiş olduğu fetihlerin hemen arkasından tanıdığıdır.


Nijer'de Osmanlı Hakimiyeti

Osmanlı Devleti Nijer'in doğusundaki Kavar Sultanlığı'nı Trablusgarp Vilâyeti'nin hinterlandı olarak gördüğünden bu toprakları da XVI. yüzyıldan beri kendine bağlı saymaktaydı.
Ancak, Osmanlı kayıtlarında bu bölgeye XIX. yüzyıla kadar askeri birlik gönderildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

1835 yılında Trablusgarp'ın yeniden merkezî yönetime bağlanmasıyla Osmanlı Devleti bu bölgeyle fiilen yeniden komşu haline geldi ve karşısında 1830'da ele geçirdiği Cezayir'den Güney'e ve Çad Gölü civarından Kuzeye doğru yayılmak isteyen Fransa'yı buldu.
Bu dönemde, işgale uğramamak isteyen Müslüman sultanlıklar Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp vâlîleri ya da Fizan kaymakamları ile temasa geçmeye ve tâbiyetleri arzetmeye başladılar.
Bunlardan biri de 1850 yılında Murzuk ilçesine gelerek metbuluğunu bildiren Kavar Hakimi I. Muhammed idi.
Merkezi Bilma şehri olan Kavar'ın Osmanlı idaresine alındığı 22 Şubat 1852 târihli ve 1268 sayılı İrâde-i Dâhiliye ile onaylandı.
Bu şekilde Sahra ticaretinde önemli rol oynayan Bilma Tuzlası da Osmanlı Devleti'ne ilhak edilmiş oldu.

Kavar ilçesine ilişkin ekonomik verilere ise ilk kez 1884 yılına ait Trablusgarp eyaleti salnamesinde rastlanmaktadır.
1906'da Fransızların bölgeyi asker göndererek işgal etmesiyle Kavar ilçesi yeniden İstanbul'un gündemine geldi.
1911-12 Trablusgarp Savaşı'nda alınan yenilgi sonucu Osmanlı Devleti'nin bu eyaleti boşaltması Kavar'daki Fransız işgalinin yerleşmesine sebebiyet verdi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder