28 Ocak 2018 Pazar

Bakırtepe Köyü Camii, Yusufeli, Artvin

Bakırtepe Köyü Camii, Yusufeli, Artvin
Bakırtepe Köyü Camii, Artvin'in Yusufeli İlçesine bağlı Bakırtepe Köyü’nde bulunmaktadır.
Hicri 1314 tarihinde, köy halkı tarafından inşa edilmiştir.
Harime girişi sağlayan portalin üzerinde kitabesi ve vakfiyesi mevcuttur.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan meyilli bir arazi üzerine inşa edilmiştir.
Eserin kuzeyinde 3.78 m. derinliğinde son cemaat yeri, son cemaat yerinin batısında odunluk, kuzeybatı köşesinde ise minaresi bulunmakta olup, ana mekan dıştan 11.00 X 10.92 m. ölçülerinde takriben kare planlıdır.

Hemen yanından geçen karayolu ile belirlenen yapının doğu cephesi, ana mekan ve son cemaat yerinin bu yöndeki yüzeylerinden oluşmaktadır.
Bakırtepe Köyü Camii, Yusufeli, Artvin
Son cemaat yeri bu yönde dışa kapalı tutulmuşken ana mekan güney köşesinde büyükçe bir, üst kısmında ise oldukça küçük tutulmuş iki, düz atkı taşlı ve dikdörtgen formlu toplam üç pencere yer almaktadır.
Cephenin taban seviyesi toprakla kaplanmış olup, üzeri sonradan betonla koruma altına alınmıştır. Sonradan yapıldığı anlaşılan yüksekçe tutulmuş kaide üzerine oturtulmuş ahşap minare silindirik gövdelidir.
Minare gövdesi yakın tarihte sacla koruma altına alınmıştır.
Süsleme açısından cami oldukça sadedir.
Caminin mihrabı düzgün kesme taş malzeme kullanılarak yapılmıştır.
Son cemaat yeri ahşap- briket karışımı iken, iç mekanın geri kalan kısmı ahşaptır.
Çatı saçakla kaplanmıştır.
Camii, günümüze kadar çok az değişimle, büyük oranda orijinalliğini muhafaza ederek günümüze kadar ulaşmıştır ve hala cami olarak kullanılmaktadır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder