11 Mart 2018 Pazar

Eski Saray (İbrahim Bey) Camii, Adıyaman

Eski Saray (İbrahim Bey) Camii, Adıyaman
Eski Saray (İbrahim Bey) Camii, Adıyaman il merkezinde yer almaktadır.
Kitabesinden öğrenildiğine göre Hicri 1148 (M.1638) senesinde İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır.
Bu yüzden İbrahim Bey Camii de denmektedir.

Günümüze gelen eserin yalnızca doğu cephesinin bir kısmı ile güney cephesi ilk yapıya ait olup, diğer kısımlar tamamen değişmiş ve yapı orijinalliğinden uzaklaşmıştır.
Dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı caminin mihrap yönündeki duvarları kesme taştandır.
Üzeri ahşap çatı ile örtülüdür.
Son onarımlarda cami genişletilmiş, bu münasebetle de son cemaat mahalli ibadet mekanı içerisinde kalmıştır.
Adıyaman camileri içerisinde en dikkat çekici mihrap bu camide olup, yarım silindirik mihrap nişi mukarnaslarla sonuçlanmaktadır. 
Ayrıca mihrap nişinin etrafı kemerli bir bordürle de çevrelenmiştir.
Caminin doğu yönündeki kapısı üzerinde de orijinal kitabesi bulunmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder