24 Mart 2018 Cumartesi

Rüstem Paşa Camii, Bolvadin, Afyonkarahisar

Rüstem Paşa Camii, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinin merkezinde, çarşı içerisinde bulunmaktadır.
Cami, Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır.
İnşa tarihi bilinmemektedir.
Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkiret-ül Ebniye’de bu caminin isminin geçmiş olması ve caminin yapı üslubu; 16.asırda yapıldığını ortaya koymaktadır.
Ayrıca cami avlusundaki l546 tarihli, Lala Sinan Paşa’nın torunu Alaeddin’in mezarının bulunuşu caminin l546’dan sonra yapılmış olduğunun en belirgin delilidir.
Osmanlı mimarisinde tek kubbeli klasik yapılar gurubundaki bu caminin son cemaat mahalli orijinal değildir.
Zemindeki kalıntılardan burada sütunlu ve kemerlerle birbirine bağlanan bir son cemaat yeri olduğu anlaşılmaktadır.
Sultan Abdülmecit zamanında yeniden ve ahşap bir son cemaat yeri buraya yapılmıştır.
Dört köşe ağaç direklerin kaideleri ve başlıkları Klasik Dönem mimari parçalarıdır.
Caminin ibadet mekanı yayvan kemerli, köşe tromplu bir kubbe ile örtülmüştür.
İki trompun arası kemerlerle birleştirilmiş,içleri de yarım kemerlerle takviye edilmiştir.
Kubbe kasnağı beden duvarlarından daha içeride olup, kasnak normal kasnaklardan daha yüksek tutulmuştur.
Kasnağın üzerinde sekiz adet alçı şebekeli pencere dizisi bulunmaktadır.
Mihrap oldukça basittir.
İç kısımdaki bezemelerde geç devirlerde yapılmıştır ve süsleme sanatı yönünden bir özelliği bulunmamaktadır.
Caminin kuzeybatı köşesinde tuğladan silindirik gövdeli bir minare, önüne de geç devirde yapılmış ahşap bir şadırvan yerleştirilmiştir.
Ayrıca caminin yakınında küçük bir de hamam bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder