2 Nisan 2018 Pazartesi

Mısrî Camii, Afyonkarahisar

Mısrî Camii, Afyonkarahisar'ın Mısrî Mahallesinde bulunmaktadır.
Cami, Akşemseddin’in halifelerinden Abdurrahim Karahisari adına Şahkancioğlu Evliya Kasım Paşa tarafından 1466 senesinde yaptırılmıştır. 
Evliya Çelebi bu camiden Abdürrahim Efendi Camii olarak söz etmiştir.
Halk arasında da Mısrî Sultan, Mısırlı Camii veya Kasım Paşa Camii isimleriyle tanınmıştır.

Kasım Paşa Mescidi, büyük ihtimalle türbenin inşası sırasında kuzeybatı köşesine bir minare eklenmiş ve camiye çevrilmiştir.
Cami iki kare bölümün birleşmesinden dikdörtgen bir plan şekline dönüşmüş, güneydoğu köşesine de kubbeli küçük bir bölüm eklenmiştir.
Böylece caminin planı L şeklini almıştır.
Yapımında kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır.
Hassaten kuzeydeki kısım tamamen kesme taştandır.
Üst örtüsünü sekizgen kasnak üzerine oturan bir kubbe tamamlamıştır.
Kubbe, kalem işleri ile bezelidir.
Burada Hülefâ-i Raşid’in isimleri, Rumili ve palmetli kompozisyonlar bulunmaktadır.
Aynı bezeme harimde ve türbede de uygulanmıştır.
Kuzeydeki girişin karşısına gelen mihrap mozaik kakma çinilerle bezenmiştir. 
Dikdörtgen olan mihrabın iç içe iki bordüründen sonra dikdörtgen bir nişi bulunmaktadır.
Bunun içerisine de beş kenarlı bir diğer niş yerleştirilmiştir.
Bu mihrabın 18.asırda Karamanoğulları devrinde yapıldığı zannedilmektedir.
Burada manganez moru, firuze, kobalt mavisi, mozaik kakma çiniler bir araya getirilmiştir. 
Ayrıca yıldızlar, beşgenler, geometrik motifler de onları tamamlamaktadır. 
Üst kısmı kûfi yazı şeklinde örgü motifi ile bezenmiştir. 
Caminin minber ve hünkâr mahfili orijinal değildir.

Minare kesme taştan olup, cami duvarlarının saçak hizasına kadar yükselmekte, burada yıldız şeklindeki üçgenlerle silindirik gövdeye geçilmektedir. 
Burmalı bir kordondan sonra da minare gövdesi düz olarak devam etmektedir. 
Şerefe altı mukarnaslıdır ve camiye oranla çok yüksek olan bu minare orijinaldir.

Caminin güneybatı kenarında L planın ucunu oluşturan küçük kubbeli kısım türbeye dönüştürülmüş olup, burada Akşemseddin’in soyundan Abdurrahman Karahisari ile Kasım Paşa’nın oğlu Çelebi Sultan gömülüdür. 
Türbeye hem cami içerisinden hem de yan harimden geçilmektedir.

Caminin güneyinde dikdörtgen planlı bir medrese ile kuzeydoğusunda da kadın ve erkeklere mahsus çifte bir hamamı vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder