2 Nisan 2018 Pazartesi

Gedik Ahmet Paşa Hamamı, Afyonkarahisar

Gedik Ahmet Paşa Hamamı, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Hamam, külliye ile birlikte 1472 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Çifte hamam olarak yapılan bu hamam yol seviyesinin yükselmesinden ötürü zemini yolun altında kalmıştır.
Moloz taştan yapılan hamamın erkekler kısmı kadınlar kısmından daha büyüktür.

Erkekler kısmının soyunmalığı dört kademeli duvarlardan meydana gelmiştir.
Kare planlı bölüm, iki kademeli duvarlardan sonra sekizgene geçilmiş ve üzeri çatı ile örtülmüştür.
Ayrıca doğu yönünde dışarıya doğru çıkıntılı kesme taştan giriş kapısının ortasına da Bursa kemerli bir giriş açılmıştır.
Bu kapının sağ ve solunda sivri kemerli iki pencere ile aydınlatılan soğukluk bulunmaktadır.
Erkekler kısmının soyunmalığına bitişik olan kadınlar kısmı, ölçü ve yükseklik olarak erkeklerinkinden daha küçüktür.
Buraya batıdaki yay kemerli bir kapıdan girilmektedir.
Kadınlar ve erkekler kısmının soyunmalığının üzeri pandantiflerin taşıdığı merkezi kubbelerle örtülüdür.
Soyunmalıktan dikdörtgen ve beşik tonozla örtülmüş soğukluk kısmına geçilir.
Erkekler bölümünün sıcaklık kısmı, ortadaki kubbeli bölümün iki yanında tonozlu dikdörtgenler halindedir.
Ayrıca bunun doğusunda da yine üzeri kubbe ile örtülü iki özel halvet bulunmaktadır.
Kadınlar kısmının halveti erkeklere göre daha farklıdır.
Burada üçer tane yan yana sıralanmış kubbeli hücreler vardır.
Kuzeyinde ise bugün yol seviyesinin altında kalmış olan sarnıç ve külhan bulunmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder