4 Eylül 2021 Cumartesi

Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi nerede ve nasıl olmuştur?

Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn), Medîne, Suûdî Arabistan
Resûl-i Kibriyâ Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem ile Müslümanlar, Medine'de namazlarını Allah'ın emriyle Peygamberler Makamı olan Kudüs'e, yâni Beytü'l-Makdise doğru kılarlardı. Fakat, Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem öteden beri tevhid akîdesinin müstesna bir âbidesi olan, yeryüzünün ilk mâbedi ve ceddi Hz.İbrâhim'in Kıblesi olan Kâbe'ye doğru yönelerek namaz kılmayı kalben arzu ve temenni ediyordu.

Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn), Medîne, Suûdî Arabistan

Müslümanlar da hâssaten Muhacirler kalblerinde aynı arzuyu taşıyorlardı.
Çünkü, beş vakit namazlarında Kâbe'ye yönelmek vatanları Mekke'yi de yâdetmeye bir vesile olacaktı.
Yahudilerin de, "Muhammed ve Ashabı, biz gösterinceye kadar kıblelerinin neresi olduğunu bile bilmiyorlardı." diyerek sinsice dedikoduda bulunmaları onları rahatsız ettiğinden, bu arzuları daha da kuvvetleniyordu. 

Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn), Medîne, Suûdî Arabistan

Bu sebeple, Resûl-i Ekrem Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem, tahvil-i kıble için vahyin gelmesini bekliyor, Cebrâil Aleyhisselâm'ı gözetliyor ve Kâbe'yi temenni ederek duâ ediyordu.
Nitekim, bir gün Cebrâil'e (a.s.) bu arzusunu izhar ederek;
"Rabbimin, yüzümü Yahudîlerin kıblesinden Kâbe'ye çevirmesini arzu ediyorum." diyerek izhar etti. Cebrâil (a.s.),
"Ben, bir kulum!
Sen, Rabbine niyâzda bulun.
Bunu O’ndan iste!" dedi.

Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn), Medîne, Suûdî Arabistan
Bunun üzerine Resûl-i Ekrem Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem de, Beytü'l-Makdis'e müteveccihen namaza duracakları zaman başını semâya doğru kaldırmaya başladı.
Nihayet Medine'ye hicretin 17. ayında, kıblenin Mescid-i Haram'a doğru çevrildiğini bildiren Bakara Sûresi’nin 144.Âyet-i Kerimesi nâzil oldu.
Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn), Medîne, Suûdî Arabistan

"Yüzünün sık sık semâya çevrildiğini, muhakkak ki Biz görüyoruz.
Seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz.
Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir.
Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin..."

Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn)'nin Kubbesi ve Çok Büyük Avizesi

Bu vahiy geldiği esnada Resûlullah Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem, Müslümanlara mescidde öğle namazı kıldırıyordu.
Namazın ilk iki rekâtı kılınmış, sıra son iki rekâta gelmişti.
Peygamber Efendimiz, ağır ağır yönünü değiştirdi ve mübârek yüzünü Kâbe'ye doğru çevirdi.
Müslümanlar da Efendimizle birlikte o tarafa döndüler.

Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn), Medîne, Suûdî Arabistan
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder