26 Eylül 2021 Pazar

Sâhib Ata Külliyesi'ndeki Cami, Meram, Konya

Sâhib Ata Camii'nin Eski Hali, Meram, Konya
Sâhib Ata Külliyesi'nin erken tarihli eseri camidir.
Giriş kapısının arkasında bir avlu içerisinde camiye yer verilmiştir. 
Bugünkü cami sonradan yapılmış olup, kare planlı 12 ahşap direkle taşınan bir mekân olup, üzeri çatı ile örtülüdür. Orijinal mihrabı hariç bugünkü bina 1871’de yaptırılmıştır. 
Kuzeydeki avlu kapısı, mukarnaslı yaşmaklı ve iki yandaki emzikli sebillerin üzerinde tekrarlanan düğümlü kaval silmelidir. 

Caminin Mihrab ve Vaaz Kürsüsü

Mukarnaslı sebil pencerelerinin altında antik lahitlerden musluklu birer hazne vardır. 
Taç kapının sağında on altı yivli gövdeye sahip, şerefe üstü yenilenmiş bir minare yükselir. 
Günümüze ulaşmadığı düşünülen diğer minaresiyle birlikte taçkapının çifte minareli olduğu söylenebilir. 

Caminin kuzeydeki kapısının kündekârî tekniğindeki kanatlarının ilk camiden kaldığı bilinmektedir.
Tavanı on iki ahşap direkle taşınan bugünkü cami, mihrap eksenindeki daha geniş olmak üzere kıble duvarına dik beş sahından meydana gelen kare planlı bir eserdir.
Kıble duvarının ortasında kısmen zemine gömülü durumda mozaik çini tekniğinde bir mihrabı vardır.
Mihrabın iki yanındaki yarım yıldız planlı iki kâgir ayak, ortadan kalkmış bulunan diğer iki ayakla birlikte mihrap önü kubbesini taşımaktaydı. 

Caminin Mihrab ve Minberi

1964’te yapılan sondaj ve kazı çalışmaları sonucu caminin doğu, batı ve kuzey yönlerinde duvar temelleri tesbit edilmiş, bundan caminin kuzeydeki taç kapıya kadar uzanan kıble duvarına dik yedi sahınlı, mihrap önü kubbeli, ahşap direkli bir bina olduğu anlaşılmıştır (Karamağaralı, sy. 3 [1982], s. 51). 
Eski fotoğraflarda görülen hankahın girişindeki ahşap direkli sundurmaya ait stalaktitli başlıklar muhtemelen yangınlardan kurtarılabilmiş camiye ait son örneklerdir. 
Bugünkü başlıklar düz olup bir özelliği yoktur. 
Kuzey yönündeki ahşap mahfille güneybatı köşesindeki minber camiye sonradan eklenmiştir.
Girişin sağ ve solunda döşemeden biraz daha yüksek iki maksure bulunmaktadır. 
İbadet mekânının da taç kapıya doğru uzandığı sanılmaktadır. 
İlk eserden yalnızca lacivert, mor ve turkuvaz renkli mozaik kakma tekniğinde yapılmış, girişin eksenindeki çinili mihrap kalmıştır. 
Bu mihraptaki bezemeler, yıldızlar, geçmeler, rumiler ve kıvrık dallardan oluşmuştur. 

Caminin Giriş Kapısı, Müezzin Mahfili, Girişin Sağındaki Maksure, İkinci Kat (Kadınlar Mahfili)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder