22 Ocak 2022 Cumartesi

Şerefiye Hamamı, Bitlis

Şerefiye Külliyesi'ndeki Hamam, Külliyenin bir kısmını teşkil etmektedir.
Hamam, Han Hamamı ismiyle halk arasında tanınmaktadır. 
Hatuniye Caddesinde demirciler denilen yerde bulunmaktadır. Hamamın kitabesi bulunmamakla beraber Şeref Han’ın vakfiyesinde ismi geçen hamamın bu hamam olduğu sanılmaktadır.

Şerefiye Hamamı’nın düzgün olmayan palan düzeni bulunduğu araziden kaynaklanmaktadır. 
Buradaki arazinin doğu ve güneyinin kazılmasından ötürü hamamın bir bölümü toprağa gömülmüştür.

Hamamın soyunmalık kısmı oldukça geniş bir alana yayılmıştır. 
Bu bölüme sonradan yapılan ek binaların arasından girilmektedir. 
Beşik tonoz örtülü küçük bir bölümden sonra içerisine girilen soyunmalık orijinal yapımında kare planlı olmasına karşılık sonradan iç kısımların köşeleri doldurulmuş ve sekizgen bir plana dönüştürülmüştür.
Bu bölümün üzeri tromplu bir kubbe ile örtülmüştür. 
Soyunmalığın doğusunda bulunan bir koridordan dikdörtgen, beşik tonozlu ılıklık bölümüne geçilmektedir, bir diğer kapı ile de kubbeli bir bölüme geçilmektedir. 
Burada diğer hamamlarda rastlanmayan bir özellik de soyunmalığın bir bölümünde beşik tonozlu küçük bir eyvan meydana getirilerek kıble duvarına bir de mihrap yerleştirilmiş olmasıdır. 
Zeminden 70 cm. yüksekliğindeki bu bölüm diğerlerinden ayrılmaktadır. 
Böylece hamam içerisinde bir mescit meydana getirilmiştir.

Hamamın doğusunda büyük bir alanı kaplayan düzgün planlı sıcaklık merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. 
Bu bölüm dört eyvan ve köşe hücrelerinden oluşmuştur. 
Buradaki hücreler arazi durumundan ötürü düzensiz bir plan göstermektedir. 
Bazı hücrelerin genişlemesinde arazinin kayalık oluşu da etkili olmuştur.


ŞEREFİYE KÜLLİYESİ ANA SAYFA

BİTLİS'TEKİ CAMİLER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder