20 Ekim 2023 Cuma

Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara

Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara
Molla Büyük Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi’nde Hüseyin Deresi’ne hakim bir tepenin üzerinde yer almaktadır. 
Cami, benzer örneklerine göre 14-15. yüzyıllara tarihlenmektedir.
Caminin temelinde sütun başlıkları ve mermerler kullanılmıştır. 
Caminin önünde de bir çok sütun başlığı ve mermer parçaları bulunmaktadır. 
Duvarları kerpiç olan cami kıble tarafında iki sıra halinde dört, sağında ve solunda da birer pencere ile aydınlatılmıştır.
Molla Büyük Camii'nin Mihrabı
Son cemaat yerinin üstü yazlık bir ibadet yeri halindedir. 
Bu bölümü dokuz ince ve ahşap sütun taşımaktadır. 
Son cemaat yerinin altında imamlara ait bir oda bulunmaktadır. 
Kıble tarafında ezan okumak için bir balkon yapılmıştır. 
Sağ ve soldaki medrese odaları günümüzde bulunmamaktadır. 

Kaidesinde iri blok taşlar kullanılmış olup duvarları ahşap hatıllı kerpiç bir eserdir.
Enine dikdörtgen planlıdır.
Caminin doğusunda, bugün imam odası olarak kullanılan son cemaat mahalli vardır. 
Biri ortada, iki duvara gömük ahşap sütunları bulunur. 
Ahşap kirişlemeli tavanda, sütunların üzerinde ahşap sütun başlığı ve profilli yastıklar vardır.
Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara
Mescit halinde iken, 1941 yılında bir minber konmak sureti ile camiye dönüştürülmüştür. 
Bu minber ahşaptır. 
Alçı mihrabı çok güzeldir. 
Mihrabın üç tarafı çinilerle kaplanmıştır. 
En üstte ve ortadaki çiniler bir tabak halinde ve diğerlerinden büyüktür. 
Her yuvarlak çinide başka bir desen bulunmaktadır. 
Çinilerde mavi, beyaz, yeşil renkler kullanılmıştır. 
Mihrabın üstünde stalaktitler vardır. 
Mihrabın iki tarafındaki karelerde de orta büyüklükte birer çini vardır.
Caminin tam ortasında mermerden bir sütun başlığı taşıyan kalın bir çam sütun bulunmaktadır.

 Molla Büyük Camii'nin Mihrabı
Eski tarihli kaynaklarda, bugün nerede olduğu bilinemeyen yekpare taştan yapılmış harika bir şamdanın mevcudiyetinden bahsedilmektedir.
Kıble yönünde yer alan bahçede evvelce bir su kuyusu bulunduğu ve sonradan kapatıldığı anlatılmaktadır.
Molla Büyük Camii'nin İçi
Anlatılanlara göre;
Caminin Banisi olan hoca, karısından çok zulüm görmüştür. 
Bir gün cemaat beklerken hoca ortalıkta görünmez, her zamankinden daha fazla gecikmiştir. 
Bakarlar ki, karısı yine hocanın ağzına gem takmış, üstüne at gibi binmiş, eziyet ve azap ediyormuş. 
Bu durumu gören cemaat, hep bir ağızdan kadına beddua etmiş. 
Biraz sonra da kadının, hocanın üzerinden yere cansız düştüğü görülmüş.
Bu hocanın mezarının caminin avlusunda olduğu da rivayet edilmektedir. 
Ancak, bu mezar bugün mevcut değildir.
 Molla Büyük Camii'nin Minaresi

Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara

Caminin Mihrabı

Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara

Molla Büyük Camii, Altındağ, Ankara
        Kaynak: 
  1. Ankara Vakıf Eserleri, Ankara Valiliği Ankara Kalkınma Ajansı, 2016, s.70.
  2. http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=295744

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder