7 Ekim 2023 Cumartesi

Gazi Hüsrev Bey Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

Gazi Hüsrev Bey Camii, Saraybosna, Bosna Hersek
Gazi Hüsrev Bey Camii, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunmaktadır.
1537 yılında Gazi Hüsrev Bey adına inşa edilmiştir.
Mimarı Farsi Cem (Džem) Esir Ali, vaktinde Osmanlı baş mimarıdır.Camii’nin yanında bir şadırvan, bir mektep, bir abdesthane, Gazi Hüsrev Beyin Türbesi, Muvakkithane, ve 45 metre uzunluğundaki minaresi ve saat kulesi ile, şehrin merkezi konumunda ve merkezdeki en büyük ve en kapsamlı eserdir.
1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda sırp eşkıyaların saldırısı neticesi zarar gören cami, 1995-1996 yılları arasında tadalittan geçirilmiştir.
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Hüsrev Bey Câmii’nin doğu tarafında birbirine bitişik biri diğerinden biraz daha büyük iki türbe bulunmaktadır. 
Her ikisinin de üzeri 8 köşeli, kurşunla kaplı birer kubbe ile örtülüdür. 
Büyük olan türbe Hüsrev Bey’e aittir. 
Daha küçük olan türbede Hüsrev Bey’in kethüdâsı, önce Klis ve sonra Pojega sancağı beyi olan Murad Bey Tardiç medfûndur. 
Murad Bey aynı zamanda Hüsrev Bey vakfının ilk mütevellisi olmuştur.
Hüsrev Bey’in türbesinde taş bir plaka üzerinde bulunan 3 beyitlik Arapça kitâbeye göre ölüm tarihi 948 (1541)’dir.
Gazi Hüsrev Bey Türbesi
Hüsrev Bey’in türbesinde kutsal emanetler de bulunmaktadır. 
Bunlardan biri Hz. Peygamberin Sakal-ı Şerif'i ve diğeri Medine’de bulunan türbesindeki Sanduka-ı Şerifesinin örtüsüdür. 
Bu emanetler Saraybosna’ya 1875 yılında Sultan Abdülaziz tarafından gönderilmiş ve Gazi Hüsrev Bey’in türbesine yerleştirilmiştir. 
Ramazan’ın 27. gecesi (Leyletü’l Kadr) emanetler türbeden çıkarılarak câmi mihrabının önündeki bir masada cemaate gösterilmektedir.

Murad Bey’in türbesi üzerinde de onun ölüm tarihini gösteren 2 beyitlik ancak bu defa Türkçe yazılmış bir kitâbe bulunmaktadır. 
Bu kitâbeye göre ölüm tarihi 952 (1545)’dir.
Caminin Kubbesi

Caminin Müezzin Mahfili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder