25 Ekim 2023 Çarşamba

Karacabey (İmaret) Camii, Altındağ, Ankara

 Karacabey (İmaret) Cami, Altındağ, Ankara
Karacabey Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesinde, Ankara Kalesi’nin sur duvarlarının güneydoğu ucunda Hamamönü semtinde yer almaktadır.
Cami, türbe ve çifte hamamdan meydana gelen bir külliye şeklindedir.
Vakıflar genel Müdürlüğü’ndeki 1484 tarihli vakfiyeden öğrenildiğine göre Karacabey tarafından yaptırılmıştır. 
Külliye, 1892 depreminde büyük tahribata uğramış, Karacabey’in torunlarından ve bu eserin mütevellisi İzzeddin Karacabey 1938 yılında yeniden tadilattan geçirmiştir.
Karacabey Külliyesi XV.yüzyılın ilk yarısında Sultan II.Murat zamanında Anadolu Beylerbeyi olan Celaleddin Karacabey tarafından yaptırılmıştır.
Karacabey (İmaret) Camii'nin Mihrab ve Minberi
Bursa tipi, ters “T” veya zaviyeli cami denilen plân üslubundadır.
Bu plân tipinin Ankara’daki tek örneğidir. 
İbadet mekânının üzeri iki ayrı kubbe ile örtülmüş olup bunların yanında birer yan mekân ve beş bölümlü son cemaat mahalli bulunmaktadır.
1892 depreminde ibadet mekânının üzeri çökmüş ve yeni yapımında da orijinaline sadık kalınarak beden duvarları yapılmış ve üzeri çatı ile örtülmüştür.
Caminin giriş portali sonradan yapılan bezemelerle özgün süslemesinden uzaklaşmıştır.
Bununla beraber kilit taşı ve çevresi güzel bir stalaktitli taş işçiliği göstermektedir.
Giriş kapısının üzerinde sülüs yazılı çiçekli bir zemin üzerine kitabe yerleştirilmişse de bu kitabe zamanla bozulduğundan bânisi ve inşa tarihi konusunda kesin bir bilgi edinilememektedir.
Caminin kuzeybatısına son cemaat mahalli ile yan odaların birleştiği köşeye minare yerleştirilmiştir.
Minarenin altı Antik Çağlara ait devşirme parçalardan yapılmıştır.
Üst kısımlar mor renkli çini ile kaplı tuğla örgülüdür.
Bu tuğla bölmenin üzerinde Bursa kemeri şeklinde sağır nişler yer almaktadır.
Karacabey (İmaret) Camii, Altındağ, Ankara

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder