3 Mart 2022 Perşembe

Altun Kalem Mescidi, Akşehir, Konya

Altun Kalem Mescidi, Akşehir, Konya
Altun Kalem Mescidi, Konya'nın Akşehir ilçesinde Altınkalem Mahallesinde Mescid sokakta bulunmaktadır.
Bulunduğu mahalleye ismini veren mescid hala kullanılır durumdadır.
Mescidin kitabesinden öğrenildiğine göre I. Alaaddin Keykubat zamanında İsfendiyarzâde Eminüddin Yusuf tarafından H.620 (M. 1223) yılında yaptırılmıştır.
Selçuklu dönemi mescidi olan eser, 1979 yılında tadilat görmüştür. 
Üstü kubbe ile örtülü, tipik bir Selçuklu devri mescididir.
Mescit moloz taştan yapılmış olup, kare planlıdır. 
İbadet mekânının üzerini tuğla bir kubbe örtmüştür.
Bu konuda kâfî derecede malumat mevcut değildir.
Doğu duvarındaki pencere ahşap işçiliğinin güzel örnekleri olup, orijinalliğini korumuştur.
Eserin, bir de son cemaat mahalli olduğu düşünülmektedir.
Bugün yıkılmış durumda olan bölümden kalan tek yer kuzey-batı köşesindeki duvardır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder